8 maart 2019

Ouders met een druk en opstandig kind kunnen nu zelf aan de slag

druk_gedrag.png

Ouders met een kind dat druk en/of opstandig is, zijn vaak op zoek naar handvatten om hiermee om te gaan. Ouders kunnen hiervoor hulp krijgen (bijvoorbeeld vanuit een wijkteam of instelling), waarbij ze vaak samen met een hulpverlener aan de slag gaan. Er zijn echter ook ouders die graag zelf aan de slag gaan, zonder zich meteen tot een hulpverlener te wenden. Vanuit die behoefte heeft de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met Accare en Jouw Omgeving een nieuw (online) zelfhulp ouderprogramma ontwikkeld, 'Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag'.

Dit nieuwe ouderprogramma is gebaseerd op bestaande effectieve programma’s (zoals Behavioral Parent Training Groningen, die al in een blended versie wordt aangeboden binnen Jouw Omgeving), maar is uniek omdat het zelfstandig kan worden doorlopen. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke zelfhulp even effectief kan zijn als programma’s die binnen een instelling worden aangeboden.

Effectieve techieken

Ouders leren met het zelfhulpprogramma (bewezen effectieve) technieken aan voor de omgang met druk en opstandig gedrag. Het programma biedt ondersteuning bij het bieden van structuur, het geven van positieve aandacht, het bekrachtigen van gewenst gedrag en het negeren van ongewenst gedrag. Naast een werkboek, waarin stof wordt uitgelegd, bestaat het programma uit een online leeromgeving binnen Jouw Omgeving. Hier kunnen ouders de lesstof leren toepassen en oefenen op basis van gedrag van hun eigen kind en de eigen thuissituatie. De online leeromgeving is gepersonaliseerd; ouders vullen bijvoorbeeld de naam van hun kind in en de gedragingen van hun kind waar ze aan willen werken. Vervolgens maken ze met behulp van verschillende oefeningen een plan om dit gedrag aan te pakken. Ook kunnen ze in het programma bijhouden hoe het gaat met het gedrag van het kind en dit wordt visueel teruggekoppeld. Hierdoor ontstaat inzicht in de verandering van het gedrag van het kind en worden ouders gemotiveerd om verder te gaan met het programma.

Eerste gebruikers

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de effectiviteit van het ouderprogramma. We zijn daarom op zoek naar ouders van kinderen (4-12 jaar) met druk en opstandig gedrag, die het programma als één van de eerste ouders gratis willen uitvoeren! In ruil voor gratis deelname, vragen wij ouders om mee te doen aan het onderzoek, dat bestaat uit vragenlijsten (online en telefonisch). Hiermee nemen wij de effectiviteit van het programma en het gebruik ervan onder de loep. Meer informatie of aanmelden kan via www.aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.nl Ouders kunnen zich zelf aanmelden, maar ook behandelaren kunnen contact opnemen wanneer zij het ouderprogramma geschikt achten voor bepaalde ouders!