2 augustus 2019

Hercertificering van ISO 27001 en NEN 7510:2017 tegen de nieuwste zorgspecifieke normen

Certficering.png

Na een vrijwel foutloos audit traject is Jouw Omgeving gehercertificeerd met ISO 27001 en NEN 7510:2017. Hiermee voldoen wij aan de nieuwste normen betreft informatiebeveiliging. Bovendien bewijzen we daarmee privacy en security hoog in het vaandel te hebben staan.

ISO 27001 is een internationale informatiebeveiliging standaard die staat voor het procesmatig en zorgvuldig beveiligen van (persoonlijke) gegevens. NEN 7510:2017 is een vergelijkbare norm waarin aanvullende eisen worden gesteld op het gebied van gezondheidsinformatie, bedoeld voor organisaties die met medische gegevens werken. NEN 7510:2017 is specifiek voor de zorgsector en ‘spreekt’ de Nederlandse zorgtaal met zorgspecifieke normen. Hiermee sluit het Informatiebeveiligingsbeleid nog beter aan op de dagelijkse praktijk.

Zorgvuldig omgaan met (persoonlijke) data is voor iedereen bij Jouw Omgeving niet meer dan vanzelfsprekend. Bij de ontwikkeling van het platform hanteren we het privacy by design principe. Dit garandeert dat er altijd vanaf het begin bewust wordt nagedacht over de privacy impact van nieuwe modules en onderdelen. In het licht van de AVG / GDPR is dit een effectieve manier van werken die recht doet aan de gevoeligheid van de data die wij beheren en verwerken. Verder hebben we periodieke meetings waarin we eventuele verbeterpunten bespreken en iedereen bijpraten met de laatste stand van zaken van ons Informatiebeveiligingsbeleid.