Vertel mij wat ik nodig heb: een goede start van eHealth

“Internetbrowser?” “Ja, internetbrowser.” Dit is een term die ik er ooit in gooide tijdens het geven van een training aan een zorgprofessional die net met eHealth ging werken. “Wil je een internetbrowser openen?”, vroeg ik haar. “Wil je niet in vakjargon praten?”, snauwde ze naar me. De toon van de training was gezet. Wat gebeurde hier nu precies? 

Straight to the point

Oké. Overduidelijk dat de term ‘internetbrowser’ hier niet nodig was en dat ‘het internet’ prima was geweest. En ik weet het: wat een rotterm om te gebruiken. Ik heb ‘m nooit meer zo toegepast. Evenals ‘applicatie’. Het is gewoon een ‘programma’. En ‘bug’ een ‘fout in het systeem’ en zo kan ik nog wel even doorgaan. Waarom iemand van de behandelinhoud belasten met dit soort termen? Wat vanuit de techniek standaard en logisch is, is dat vaak niet in de praktijk. Je hier bewust van zijn bij de implementatie van eHealth is belangrijk. 

Hoe stoom je zorgprofessionals klaar om met eHealth te werken? In ieder geval niet door je training te beginnen met de ‘verkeerde’ terminologie. ;-) 

Hoe dan wel? 

Teruggaan naar de basis van eHealth. Want hiermee gaan werken is zo makkelijk nog niet. Maar waarom niet? Ja, je moet weten hoe de techniek werkt. En ja, je moet weten hoe dit toepasbaar is in je huidige werk. En dan? Ben je er dan? Nee! Misschien kunnen de enthousiaste medewerkers er wel mee uit de voeten. Maar de grootste groep mis je dan. 

Geen vanzelfsprekendheid

Het inzetten van eHealth is namelijk geen vanzelfsprekendheid. Voor zowel een zorgprofessional als cliënt niet. Ook niet als bewezen is dat een eHealth programma daadwerkelijk bijdraagt aan ‘reductie van klachten bij cliënten met een angst- en stemmingsstoornis’ of dat ‘het aantal fysieke behandelsessies afneemt bij de inzet van beeldbellen’. Als de blended vaardigheden van een zorgprofessional ontbreken om er wat mee te doen, kom je niet ver. 

Zo gaven Kip et al. (2019) reeds bij het in kaart brengen van veelbelovende richtingen voor technologie in de forensische zorg als aanbeveling: “Leid de ‘behandelaar van de toekomst’ op: in vaardigheden, brede kennis en attitude ten aanzien van technologie, maar ook enthousiasme.” Dit gaat specifiek over technologie in de forensische zorg, maar is niet minder relevant in andere settings. 

En dat is nou precies waar Zorgbewegers je bij kan helpen. Om ervoor te zorgen dat jouw organisatie voldoende kennis heeft van specifieke eHealth thema’s en medewerkers zich vaardig voelen om eHealth in te zetten. 

Meer weten? Neem dan contact met ons op via hallo@zorgbewegers.nl of 088-4500 288. Of kijk op www.zorgbewegers.nl

Zie voor het rapport van Kip et al. de volgende link: Technologie in de forensische zorg - Crossing borders

Zorgbewegers - richting geven aan online zorg

Zorgbewegers helpt zorginstellingen om de juiste beweging op gang te brengen in de transitie naar eHealth. Dat doen we door onze praktische kennis en ervaring met de toepassing en ingebruikname van eHealth in te zetten. Zorgbewegers biedt advies, scholing en implementatie-ondersteuning.