24 maart 2020

Noodsubsidie voor digitale zorg: SET Covid19

illustratie_4.jpg

De afgelopen dagen is er veel nieuws geweest over de impact van de coronacrisis op de langdurige zorg. In respons hierop maakte het Ministerie op 24 maart bekend direct geld vrij te maken voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand specifiek gericht op thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Zorg- en welzijnsorganisaties, die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand kunnen hier een vast bedrag van 50.000,- euro voor aanvragen. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en aanbieders in de gehandicaptenzorg.

Er is gekozen om dit te doen via aanpassing van een bestaande regeling, de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Omdat dit een noodmaatregel is zijn veel van de beperkingen en randvoorwaarden, die aan de SET aanvraag hingen weggenomen, zodat organisaties snel aan de slag kunnen. Dit maakt het een hele interessante regeling.

De belangrijkste punten

  • De subsidie is een vast bedrag van 50.000,-. Dit geld kan gebruikt worden voor:
    • Kosten voor platform, licenties etc. (max. 25.000, - totaal)
    • Implementatieondersteuning (extern)
    • Opleiding en projectkosten (intern)
  • Er is geen eigen bijdrage nodig
  • Eerdere ingewikkelde SET eisen over gebruik binnen een organisatie, samenwerking met een gemeente of zorgverzekeraar etc. vervallen.
  • Wel is de vereiste dat er een goed plan ligt voor implementatie, inzet en opschaling

Hulp bij het indienen van de aanvraag

Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart 09:00 uur worden ingediend. Toekenning vindt plaats op basis van indiening: wie het eerst komt het eerst maalt. Om aan te vragen moet je als organisatie een aantal stappen doorlopen, waaronder het indienen van het bovengenoemde plan en offertes van leveranciers voor de verschillende onderdelen. Het schrijven van dit soort aanvragen kan best lastig zijn. En we merken dat organisaties juist nu handen te kort komen.

Wij hebben hier als Jouw Omgeving ervaring mee dus wij kunnen je helpen met alle stappen, van aanvraag en plan tot techniek en implementatie.

Contact

Wil je een aanvraag met Jouw Omgeving indienen en kun je onze hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op via het mailadres setcovid19@jouwomgeving.nl of bel 088 4500 250

Zie voor meer informatie ook de website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/uitbreiding-set-covid19