22 juli 2020

Subsidie-aanvraag SET Covid 2.0

Programmas.jpg

De afgelopen periode hebben veel zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren. Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan digitale toepassingen voor zorg op afstand.

Maandag 27 juli 2020 is de tweede ronde van de noodregeling ‘SET-Covid’ geopend.

Zorg- en welzijnsorganisaties, die extra willen investeren in digitale zorg kunnen een bedrag tussen €25.000,- en €50.000,- euro aanvragen. De regeling verstrekt subsidie aan aanbieders die structureel (gaan) inzetten op digitale zorg op afstand aan:

  • Thuiswonende kwetsbare ouderen;
  • Thuiswonende mensen met een chronische ziekte/beperking, of;
  • Thuiswonende mensen met een psychische aandoening.

De belangrijkste punten

De subsidie is een bedrag tussen €25.000,- en €50.000,-. Dit geld kan gebruikt worden voor:

  • Kosten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen;
  • Loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding;
  • Kosten van externe inhuur van personeel van kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding.

Het percentage subsidie voor de aanschafkosten of de lease- en licentiekosten van e-health toepassingen bedraagt maximaal 40% van het totale subsidiebedrag. Er is geen eigen bijdrage nodig. Ook als u eerder een aanvraag voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en/of de SET COVID-19 heeft gedaan, maakt u aanspraak op deze nieuwe regeling.

Snelle actie is geboden!

Aanvragen kunnen vanaf maandag 27 juli worden ingediend. De regeling loopt tot en met 30 november 2020 of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt. Toekenning vindt plaats op basis van indiening: wie het eerst komt het eerst maalt.

Tijdens de eerste ronde van de SET-Covid-regeling in maart hebben we gezien dat er enorm veel animo was, waardoor de regeling vroegtijdig werd gesloten en veel zorginstellingen achter het net visten.

Wil je nu in aanmerking komen, onderneem dan zo snel mogelijk actie!

Wat is er nodig?

Om aan te vragen moet je als organisatie een aantal stappen doorlopen, waaronder het indienen van een Plan van Aanpak en offertes van leveranciers voor de verschillende onderdelen. Het schrijven van dit soort aanvragen kan lastig zijn. We merken dat organisaties hier hulp bij kunnen gebruiken. Jouw Omgeving helpt je met alle stappen: van aanvraag en plan tot techniek en implementatie.

Contact

Wil je een aanvraag met Jouw Omgeving indienen en kun je onze hulp gebruiken? Of wil je weten of jouw zorginstelling in aanmerking komt? Neem dan snel contact met ons op.

Ja, help mij met de aanvraag

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook de website van RVO en lees de specifieke voorwaarden.