Ambiq verlengt langlopende samenwerking met Jouw Omgeving

Ambiq-Hero-Desktop-Large.jpg

Wij zijn heel blij met het nieuws dat Ambiq de samenwerking met Jouw Omgeving voor de komende drie jaar heeft verlengd. Inmiddels is het al tien jaar geleden dat de samenwerking met deze ‘founding partner’ van Jouw Omgeving van start ging. Door de jaren heen hebben we intensief samengewerkt aan de doorontwikkeling van het platform en het maken van modules en digitale hulpmiddelen voor de lvb-doelgroep. Sinds enkele jaren participeert Ambiq in het expertisenetwerk E-LVB. Zorginstellingen met een lvb-doelgroep en Jouw Omgeving trekken daarin samen op om content te ontwikkelen. Zo werd de module ‘Lief, Lijf en Leven’ ontwikkeld (seksuele voorlichting). Momenteel wordt gewerkt aan de app ‘B-appy’ (inzicht in eigen gezondheid).

Martijn Wesseling, projectleider e-health binnen Ambiq, zegt het volgende over de samenwerking:
"Gezamenlijk ontwikkelen vanuit behoefte, dat is de kern van onze samenwerking met Jouw Omgeving. Elke (door)ontwikkeling start vanuit een behoefte van de gebruikers: cliënt en medewerker. Deze behoefte en de inhoudelijke kennis van deze gebruikers is leidend voor wat er gemaakt gaat worden. Met veel expertise helpt Jouw Omgeving deze behoefte en de inhoudelijke kennis te vertalen naar mooie hulpmiddelen die echt ondersteunen. We ervaren de samenwerking als prettig, laagdrempelig en ook niet onbelangrijk, altijd gezellig."

Blended hulpverlenen is al jaren een speerpunt voor Ambiq. In 2019 is het gebruik van Jouw Omgeving onder medewerkers dan ook verzesvoudigd. Maar de ambitie ligt nog hoger. Ambiq stelt zich ten doel om eind 2022 blended hulpverlening als organisatiebrede standaardaanpak aan te bieden. Er wordt daarom flink gestuurd op een nog bredere en intensievere inzet van Jouw Omgeving. Ambiq en Jouw Omgeving hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om interne trainers op te leiden, die hun collega’s zullen bijscholen om nog meer invulling te geven aan blended hulpverlening. Op die manier blijft de kennis binnenshuis en kan de verdere invoering vanuit de organisatie zelf goed worden begeleid. De komende jaren wil Ambiq onder andere inzetten op de (door)ontwikkeling van zorginhoudelijke modules en interactieve hulpmiddelen, het gebruik van Nieuwsgroepen en het ondersteunen van de zogenaamde ‘cliëntreis’ binnen Jouw Omgeving. Wij kijken uit naar dit mooie vervolg en de voortzetting van deze prettige en waardevolle samenwerking.

Ambiq behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek. In elke regio biedt Ambiq ambulante behandeling of begeleiding en een compleet scala aan intramurale hulpverlening. In 2019 had Ambiq 1895 cliënten in zorg.

Wil jij ook werken met Jouw Omgeving?

Wil je ook Jouw Omgeving inzetten om online samenwerken mogelijk te maken tussen professionals en cliënten en hun netwerk? Plan een demo en probeer Jouw Omgeving twee weken zelf uit. Wil je eerst meer weten of heb je vragen? Bel met één van onze medewerkers via 088 4500 250 of vul het contactformulier in via onderstaande knop.