Over ons

Wij zijn trots op ons toegankelijke platform waarmee iedereen zelf veilig, plezierig en transparant kan samenwerken aan eigen gezondheid of die van een ander.

wie-zijn-wij-1.png

Wie we zijn

Gelijkwaardige relatie

Al 10 jaar lang stimuleert Jouw Omgeving een gelijkwaardige relatie tussen de zorgverlener, de cliënt en zijn of haar sociale omgeving. Ouders, zorgverleners en verwanten dragen actief bij aan het herstel van de cliënt. Wat er geschreven en gezegd wordt tijdens het zorgproces, is altijd inzichtelijk. Cliënten hebben er baat bij te weten hoe hun traject eruitziet en wanneer ze afspraken hebben. Het geeft houvast, wekt vertrouwen en draagt daardoor bij aan de effectiviteit van de behandeling.

Kansen

Sinds 2021 is Jouw Omgeving onderdeel van Avinty. We willen allebei de cliënt meer zeggenschap en inzicht geven. Ook het ontzorgen en laten excelleren van zorgverleners is een gedeelde missie. De eHealth software en het cliëntportaal van Jouw Omgeving, de jarenlange ervaring in de jeugd- en gehandicaptenzorg én de expertise binnen het sociaal domein en netwerkzorg zijn waardevolle toevoegingen aan de reeds aanwezige expertise binnen Avinty. De synergie tussen verschillende zorgoplossingen van Avinty biedt kansen om in te spelen op actuele ontwikkelingen, zoals het verbeteren van integrale hulpverlening met- en rondom de cliënt en de samenwerking in de keten. Zo biedt de combinatie van de modules van Avinty, Karify en Jouw Omgeving het grootste eHealth aanbod voor jeugdzorg en begeleiding binnen Nederland.

Integratie Care4 en Jouw Omgeving

Stapsgewijs werken we aan de integratie van het ECD Care4 met het cliëntportaal Jouw Omgeving. Dit begint bij het koppelen van de twee applicaties en eindigt bij een volledig geïntegreerde oplossing, waarin de hulpverlener, cliënt en verwant ieder hun eigen, passende interface hebben.

Onze waarden

Wij werken vanuit een stevige visie op de kracht van digitale zorg, maatschappelijke betrokkenheid en een drive om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg.

Transparantie.png

Transparantie

Transparantie zorgt dat je je veilig en serieus genomen voelt. De cliënt kan erop vertrouwen dat alle onderdelen van de hulpverlening voor hem of haar zichtbaar en toegankelijk zijn. Je weet wat er over je wordt geschreven.

CliëntCentraal.png

Cliënt centraal

Cliënt, netwerk en zorgprofessionals werken samen in de omgeving van de cliënt. Alles is zichtbaar voor de betrokkenen en je kunt overal op reageren. De cliënt staat letterlijk centraal.

Veiligheid&Privacy.png

Veiligheid & Privacy

Het belang van informatiebeveiliging is voor ons vanzelfsprekend. We zetten de extra stap in het waarborgen van de veiligheid en privacy van onze gebruikers. Benieuwd hoe we dat doen? Lees meer

Samenwerken.png

Samenwerken

Met steun van anderen zelf werken aan het verbeteren van je situatie geeft een gevoel van kracht, eigenwaarde en autonomie en draagt bij aan het effectief en duurzaam aanpakken van problemen.

Visueel en interactief.png

Visueel & Toegankelijk

We streven ernaar om zo veel mogelijk mensen met ons platform kunnen ondersteunen in een gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijke omgeving.

Onze omgeving

Wij ontwikkelen het platform Jouw Omgeving met veel zorg aan de Maliebaan in Utrecht.

maliebaan-02.png
maliebaan-01.png
maliebaan-03.png
over-ons-3.png
maliebaan-05.png

Hoe wij werken

Het Jouw Omgeving-team maakt zich sterk om cliënten regie te geven op hun zorg- en/of hulpvraag en om professionals het werk te laten doen wat hiervoor nodig is. We hechten het grootste belang aan de expertise van onze collega's. Iedereen krijgt ruimte voor zelfsturing.

We werken met Holacracy. Dit is een vernieuwende manier van organiseren met een specifieke benadering voor taakverdeling, hiërarchie, besluitvorming en zelfsturende teams. Holacracy legt de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid bij de werkvloer en gaat uit van een platte organisatiestructuur. We hebben de managementhiërarchie afgeschaft en werken vanuit rollen, die we telkens blijven aanpassen en verbeteren. Zodat we onze tijd niet kwijt zijn aan reorganisaties, maar doorlopend in kleine snelle stappen lenig blijven inspringen op alle ontwikkelingen om ons heen. Betrokkenheid om de cliënt werkelijk centraal te zetten en werkplezier staan bij ons hoog in het vaandel.

Om onze organisatie te versterken zijn we altijd op zoek naar mensen die het fijn vinden om niet vanuit het keurslijf van een functie te werken, maar zich te blijven ontwikkelen door nieuwe rollen te vervullen, wanneer het werk daar aanleiding toe geeft - uiteraard passend bij je expertise en achtergrond.

Spreekt dit je aan? Laat het ons dan weten, we gaan graag met je in gesprek!