Persoonlijke Gezondheidsomgeving

Jouw Omgeving is ervan overtuigd dat mensen met een hulp- of zorgvraag, het beste resultaat bereiken wanneer ze zelf de regie in handen hebben. Op die manier kunnen cliënten werken aan hun eigen gezondheid, samen met hun sociale netwerk en zorgprofessionals, op basis van gelijkwaardigheid en transparantie. Door de realisatie van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor cliënten wil Jouw Omgeving hen nog meer autonomie en zelfvertrouwen geven, waardoor de zelfredzaamheid groeit. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op onze visie om cliënten zelf regie over hun zorg te geven.

PGO.png

Waarom een PGO?

Gezondheid is te belangrijk om helemaal aan anderen over te laten. Daarom willen steeds meer mensen hun eigen gezondheid kunnen regisseren. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitaal hulpmiddel dat dit mogelijk maakt. Dankzij een PGO kan een cliënt zijn eigen gezondheidsgegevens inzien en beheren op één plek.

Persoonlijke (medische) gegevens die nu nog bij verschillende zorgaanbieders (huisarts, ziekenhuis, behandelinstituut) bekend zijn worden centraal in een PGO verzameld.

Dit is mogelijk door koppelingen en afspraken over hoe en welke gegevens worden uitgewisseld. Cliënten kunnen in een PGO ook eigen informatie opslaan en alle gegevens ook na afloop van een zorgtraject bekijken en beheren.

Dankzij een PGO is een cliënt meer betrokken bij zijn behandeling en krijgt hier meer inzicht in. Zo is het makkelijker om overwogen beslissingen te nemen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van zorg en leven.

Hoe gaat een PGO werken?

Om gezondheidsinformatie veilig en volgens een afgesproken standaard uit te wisselen, moeten de systemen van gezondheidsomgevingen en die van zorgorganisaties voldoen aan het Medmij afsprakenstelsel. De landelijke organisatie MedMij ontwikkelt samen met het zorgveld en het Ministerie van VWS dit afsprakenstelsel. Hierin worden de spelregels voor het uitwisselen van informatie met PGO’s bepaald.

Zo zorgt MedMij ervoor dat gezondheidsdata uit verschillende bronnen op eenzelfde, veilige en vertrouwde manier uitgewisseld kunnen worden. Dat is belangrijk, want het gaat tenslotte om persoonlijke medische informatie.

Verschillende soorten onderwerpen hebben een eigen berichtenstandaard. Denk aan medicatiebeheer, huisartsgegevens maar ook persoonlijke basisgegevens. Door vanaf de start van een zorgtraject in te zetten op goede en volledige data, volgens de daarvoor afgesproken standaarden, kan uitwisseling en beheer van persoonlijke gezondheidsgegevens mogelijk worden gemaakt.

Medmij-certificering.png

Jouw Omgeving is kandidaat deelnemer van MedMij. Dit houdt in dat wij de regels van het afsprakenstelsel kennen en respecteren. Wij voldoen aan de eisen die MedMij stelt voor het waarborgen van de veilige uitwisseling van gegevens. Daarom zijn we gecertificeerd volgens de normen NEN7510:2011 en ISO27001:2013 en voldoen wij aan de aanvullende regels van MedMij.

Voor wie zal Jouw Omgeving als PGO geschikt zijn?

De komende jaren zullen verschillende PGO’s ontwikkeld worden. De functionaliteiten die PGO’s bieden, kunnen onderling verschillen. Jouw Omgeving kan voor de basisfuncties van een PGO goed gebruikt kunnen worden. Aanvullend richt Jouw Omgeving zich op voor ons bekende doelgroepen zoals jeugdigen en ( jong) volwassenen in de jeugdhulpverlening, mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en gezinnen met een kind met een (zeer) ernstige meervoudige beperking (EMB/ZEVMB).

De eerste basisfuncties zijn het ophalen en tonen van de Basisgegevensset Zorg (BGZ), het medicatieproces, de huisartsgegevens en zelfmetingen. Aanvullend stelt Jouw Omgeving functies beschikbaar zoals het veilig kunnen delen van PDF-documenten en het inrichten van eAfspraak. Dit zijn aantrekkelijke nieuwe functionaliteiten gericht op samenwerking, eigen regie voor de gebruiker en vlotte communicatie.

Waarom vindt Jouw Omgeving de ontwikkeling van PGO’s belangrijk?

De missie van Jouw Omgeving sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de PGO- ontwikkeling: “Het bieden van toegankelijke oplossingen waarmee iedereen zelf veilig, plezierig en transparant kan samenwerken aan de eigen gezondheid, of die van een ander.”

Regie bij de persoon zelf, eigen gegevens inzien en delen en het netwerk betrekken bij het eigen zorgproces op een transparante en gebruiksvriendelijke manier: dat zijn de basisprincipes waarop Jouw Omgeving is gebaseerd. De mogelijkheid voor de gebruiker om gegevens uit systemen van zorgverleners en e-health apps op te halen en beheren, past hier perfect bij.

De koppelingen met andere systemen en databanken die door de spelregels van MedMij makkelijker mogelijk zullen worden, maken dat Jouw Omgeving een langere periode en in verschillende levensfases inzetbaar blijft voor gebruikers.

Wat vinden onze klanten en wat maakt ons PGO uniek?

Voor gebruikers van Jouw Omgeving is de ontwikkeling van een JO-PGO een logische stap. Voor hen betekent het nog meer eigen regie binnen de online omgeving. Vooral het kunnen samenwerken binnen één platform vanuit een autorisatiestructuur die beheerd kan worden door de gebruiker – of diens verzorgers – betekent een sterke verbetering in gebruiksgemak. Vanuit één, zelf aangemaakt account kan de gebruiker eigen gegevens ophalen, in contact komen met zorgverleners en na afronding van het behandeltraject, indien gewenst, nog gegevens raadplegen. Zo is een gebruiker van een Jouw Omgeving PGO echt in staat zelf zijn eigen zorg op een veilige, plezierige en transparante manier te regisseren.

contact.png

Meer weten?

Bel voor meer informatie of bij vragen met één van onze medewerkers via 088 4500 250. Stuur je liever een bericht? Vul dan het formulier in via onderstaande knop.