Kwartaalupdate Q1 2023

Een koppeling met ONS, updates aan de vernieuwde ‘Rapportage’ en een lijst aan andere verbeteringen! In dit kwartaalblog praten we je bij over de werkzaamheden van de afgelopen drie maanden en blikken we vooruit naar het komende kwartaal. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Group 2327
Frame 2361

ONS x Jouw Omgeving

Om het werkproces van organisaties die werken met ONS zo goed mogelijk te ondersteunen heeft Jouw Omgeving een uitgebreide koppeling gerealiseerd. We vertellen je graag meer over alle mogelijkheden van onze nieuwste koppeling!

Hulpverleners, Cliënten, Ouders & Externen

Van ONS naar Jouw Omgeving

De basis van de integratie met ONS ligt bij het synchroniseren van cliënten en hulpverleners, zodat deze personen ingevoerd kunnen worden in ONS en automatisch in Jouw Omgeving verschijnen. Ook de relatie die deze personen met elkaar hebben in ONS wordt overgenomen in Jouw Omgeving.

Jouw Omgeving is uniek in de manier waarop de personen uit het netwerk van een cliënt kunnen samenwerken. In ONS kan een ouder of verwant niet inloggen, maar ze kunnen wel ingevoerd worden in het systeem als contactpersoon. Deze contactpersonen worden naar Jouw Omgeving gesynchroniseerd en ook in Jouw Omgeving als contactpersoon toegevoegd. In Jouw Omgeving kun je deze personen vervolgens uitnodigen voor een Jouw Omgeving account als ‘ouder’ of ‘externe’.


Afspraken

Van ONS naar Jouw Omgeving

Afspraken die door een hulpverlener aangemaakt en gedeeld worden via de Agenda-module van ONS worden naar Jouw Omgeving gesynchroniseerd, zodat de cliënt op de hoogte is van zijn/haar afspraken.


Domeinen, Aandachtsgebieden, Doelen en Acties

Van ONS naar Jouw Omgeving

In ONS kunnen doelen en acties aangemaakt worden die zijn gekoppeld aan een domein en een aandachtsgebied. De doelen en acties die voor een cliënt aangemaakt worden in ONS, zullen in Jouw Omgeving in het werkplan te bekijken zijn (momenteel nog niet te bewerken). Het bijbehorende domein en aandachtsgebied zijn ook in Jouw Omgeving te bekijken en worden bovendien aangeduid met een icoon.

De cliënt heeft altijd inzage in doelen en acties en kan in Jouw Omgeving ook zijn/haar ouders en externen inzage geven. In Jouw Omgeving kunnen doelen en acties daarnaast verrijkt worden met hulpmiddelen en beloningen.


Rapportages

Van ONS naar Jouw Omgeving en andersom

Alle rapportages die je in ONS maakt op doelen (die geen type zoals 'temperatuur', 'gewicht' of 'vochtinname' hebben meegekregen) worden automatisch naar Jouw Omgeving gesynchroniseerd. Een hulpverlener kan besluiten een rapportage alleen te delen met collega’s door in ONS een expertise in te vullen in het veld ‘Zichtbaar voor’ tijdens het schrijven van een rapportage. De rapportage is dan niet te zien door de cliënt in Jouw Omgeving.

Rapportages die in Jouw Omgeving geschreven worden door cliënten en personen uit hun netwerk vallen automatisch door naar ONS.


Frame 2361

Rapportageverbeteringen

Eind 2022 hebben we de vernieuwde rapportagefunctionaliteit opgeleverd. Sindsdien hebben we een aantal verbeteringen gerealiseerd op basis van de feedback die we hebben ontvangen. Er staan naast deze wijzigingen nog een aantal verbeteringen gepland voor het komende kwartaal.

Wie heeft er gereageerd met een ‘duimpje’?

De mogelijkheid om te zien wie er een ‘like’ of ‘dislike’ heeft geplaatst is terug! Beweeg met je muis over de duimpjes heen om te zien wie er een duimpje heeft achtergelaten.


Melding versturen van een aanpassing

Gebruikers kunnen vanaf nu zelf aangeven of ze een melding willen versturen wanneer ze een rapportage aanpassen. Voorheen werd er bij iedere wijziging een nieuwe melding verstuurd.


Snel naar de laatste rapportage navigeren

Soms komt het voor dat er in de afgelopen maand geen rapportage is geplaatst. In dat geval zag je niet direct een rapportage in beeld. Om het makkelijker te maken de laatst geschreven rapportage te vinden, hebben we hiervoor een knop toegevoegd.


KleinMaarFijn

Klein maar fijn

Dit kwartaal zijn er naast het grotere ontwikkelwerk ook kleine verbeteringen doorgevoerd om het werken met Jouw Omgeving fijner te maken. We lichten er één van uit.

Nieuwe avatars

Om de avatars in Jouw Omgeving neutraler en herkenbaarder te maken, hebben we de oude set avatars vervangen door avatars met de initialen van de gebruiker in een willekeurige kleur. Deze kleur is zelf in te stellen in het profiel. Het blijft daarnaast mogelijk om een eigen foto te uploaden.

Frame 2379
Frame 2361

Vooruitblik op kwartaal 2

Ook in het komende kwartaal gaan we weer hard aan het werk om Jouw Omgeving nog beter te maken. De grootste focus zal daarbij liggen op het beter ondersteunen van integrale zorgverlening in ons platform. Het samenwerken met cliënten en hun netwerk wordt daarmee een stuk eenvoudiger!

Integraal zorgverlenen

Samenwerken met gezinsleden

Een kind is (bijna) nooit ‘alleen’ in behandeling. Ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) zijn vaak nauw betrokken en nemen ook zelf deel aan (onderdelen van) de behandeling. Ze krijgen doelen om aan te werken, in het kader van goede begeleiding/ondersteuning van het kind. En er zijn hulpmiddelen en informatie voor de ouders zelf. Vooral ouders van kinderen tot 12 jaar spelen een belangrijke rol in de behandeling van hun kind en in de communicatie met de behandelaren. Een kind is dan (meestal) zelf nog niet in staat om een eigen account te beheren. Om deze werkwijze beter te ondersteunen, staat het tweede kwartaal in het teken van ‘Integraal zorgverlenen’.


ONS x JO

ONS-afspraken

We hebben goed nieuws voor alle zorgorganisaties die gebruikmaken van het cliëntportaal Jouw Omgeving en/of het ECD ONS: de koppeling tussen de twee systemen wordt nog uitgebreider! We richten ons in het tweede kwartaal op het synchroniseren van documenten vanuit ONS. Dat betekent dat documenten vanuit ONS getoond kunnen worden in Jouw Omgeving. We onderzoeken daarnaast de mogelijkheid om documenten te uploaden in Jouw Omgeving en deze in ONS zichtbaar te maken.


CARE4 x JO

ONS-afspraken-1

Jouw Omgeving heeft in het eerste kwartaal van 2023 een succesvolle integratie met Avinty-ECD CARE4 geïmplementeerd bij Ambiq. Het synchroniseren van rapportages was nog geen onderdeel van deze koppeling, in kwartaal twee gaan we hieraan werken.