Versie 2020.20

Verbetering Beloningen en Werkplan integratie

Beloningen
De Beloningen module is qua vormgeving in een nieuw jasje gestoken en er zijn een aantal functionele verbeteringen doorgevoerd. De lay-out is gelijkgetrokken met andere vernieuwde onderdelen (zoals de Chat en Personen). Dit draagt bij aan meer visuele eenheid in het platform. Tegelijkertijd is hierdoor de responsiveness verbeterd. Dit houdt in dat Beloningen sneller werkt op verschillende apparaten én zich beter aanpast aan de schermgrootte van de browser.

Via Beloningen kan de cliënt punten verdienen met het uitvoeren van acties uit het Werkplan. Punten kunnen ingewisseld worden voor beloningen met behulp van de beloningskaart. Hierdoor kan de cliënt leren omgaan met sparen.

De beloningspagina toont voortaan het aantal punten dat de cliënt in totaal ontvangen heeft en hoeveel punten nog te besteden zijn. Daarnaast toont de beloningspagina de beschikbare beloningen die de cliënt kan kiezen en de reeds gekozen beloningen (afbeelding 1).

Schermafbeelding 2020-12-15 om 15.22.23.png

Afbeelding 1. De beloningspagina 

De cliënt kan via de instellingspagina (het tandwieltje) zelf de zegel kiezen voor de punten (afbeelding 2).

Schermafbeelding 2020-12-15 om 15.24.11.png

Afbeelding 2.

Een nieuwe mogelijkheid is dat de zorgprofessional via de instellingspagina (het tandwieltje) fijnmazig kan instellen welke ouders ook beloningen mogen aanmaken voor de cliënt en/of welke ouders de cliënt mogen belonen met punten. Ook de zorgprofessional kan de zegel wijzigen voor de punten (afbeelding 3). 

Schermafbeelding 2020-12-15 om 15.28.57.png

Afbeelding 4.

De zorgprofessional (en in indien van toepassing de ouder) kan via de knop 'Nieuwe beloning' beloningen aanmaken en aangeven hoeveel punten de cliënt moet verdienen om deze beloning te kunnen verzilveren (afbeelding 4).

Verbeterde integratie Beloningen in Werkplan
Aansluitend op bovenstaande is een verbetering doorgevoerd in de manier waarop een cliënt beloond kan worden in het Werkplan voor het uitvoeren van acties. Voortaan wordt in één overzichtelijke tijdlijn getoond of en hoe vaak de cliënt de actie al heeft uitgevoerd en of en hoe vaak de cliënt al is beloond voor het uitvoeren van de actie (afbeelding 5 en 6).

Als cliënt kun je voortaan via de vernieuwde knop "Actie gedaan" aangeven dat een actie is gedaan en als zorgprofessional kun je via de vernieuwde knop "Geef x punt(en)" de cliënt belonen voor het uitvoeren van de actie. Deze verbeteringen zijn zichtbaar voor alle organisaties die gebruikmaken van het Werkplan en/of Beloningen. Met hoeveel punten je de cliënt in één keer wilt belonen kan worden ingesteld in de instellingspagina van de desbetreffende actie. Deze instelling is voor de cliënt niet zichtbaar. 

Op het moment dat een actie succesvol is gedaan of beloond, ontvang je hiervan bevestiging in de push-notificatie (afbeelding 5 en 6). Aan de hand van het icoon kan worden afgeleid of het een beloning of een uitgevoerde actie betreft.

In het hoofdstuk 'Beloningen' van de e-learning Werken Met Jouw Omgeving voor zorgprofessionals wordt de vernieuwde werking verder toegelicht.

Schermafbeelding 2020-12-15 om 15.31.55.png

Afbeelding 5.

Schermafbeelding 2020-12-15 om 15.32.22.png

Afbeelding 6.

Let op: om Beloningen in te zetten in Werkplan dient jouw organisatie gebruik te maken van de Werkplan- én Beloningen modules.

Gebruikt jouw organisatie deze module(s) nog niet en ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan direct contact op met je accountmanager, of ons verkoopteam via sales@jouwomgeving.nl

Waarschuwing bij het leggen van rollen en relaties in de beheeromgeving

Het netwerk van een cliënt bestaat altijd uit één of meerdere personen. In dit netwerk heeft iedere persoon altijd een bepaalde rol in relatie tot de cliënt, zoals ‘Hulpverlener’, ‘Moeder' of ‘Broer'. In de beheeromgeving moet daarom een rol toegekend worden aan elke gebruiker. Zo weet iedereen binnen het netwerk van een cliënt wat er van deze persoon verwacht kan en mag worden in een hulpverleningstraject. Als de gebruiker participeert in meerdere cliënt netwerken kan deze meerdere rollen toegewezen krijgen.

Een rol binnen Jouw Omgeving bestaat altijd uit een autorisatie gekoppeld aan een label. Op basis van deze autorisatie kan het systeem bepalen wat een gebruiker mag in de omgeving van zijn relaties. Het toegekende label wordt gebruikt om duidelijk te maken met welke rol iemand in het netwerk van de cliënt participeert.

Voorbeeld: Moeder (label) = GUARDIAN (autorisatie).

Label = de (tekstuele) naam/rol die iemand heeft in het netwerk van de cliënt.
Autorisatie = wat een gebruiker mag en kan in de omgeving van zijn of haar relaties.

Rollen toekennen
Op het moment dat je als beheerder een extra rol toekent aan een gebruiker met een ander autorisatieniveau wordt voortaan onderstaande melding getoond. Deze melding doet zich bijvoorbeeld voor als je een Behandelaar (COUNSELOR_PLUS) een Cliënt (CLIENT)-rol geeft of als je een Functioneel beheerder (ADMINISTRATOR) een Moeder (GUARDIAN)-rol toekent.

Waarschuwing1.png

Relaties leggen
Naast de rollen van een gebruiker kun je ook relaties leggen tussen gebruikers en groepen. Op het moment dat het leggen van een bepaalde relatie impact heeft op het gebruik van Jouw Omgeving wordt onderstaande melding getoond.

Waarschuwing2.png

Door het toevoegen van deze twee waarschuwingen willen we beheerders meer bewust maken van de impact die het toekennen van een (extra) rol of relatie in Jouw Omgeving heeft. 

Bugfixes 

 • Tijdsregistratie: het downloaden van de export geeft geen foutmelding meer
 • Werkplan: de flow van het aanmaken van een Werkpunt klopt weer
 • Basisapp: de push-notificatie van een nieuw chatbericht leidt weer netjes naar het betreffende bericht (iOS en Android)

Verbeteringen

 • Dagelijkse notificatiemail: de notificatiemail is toekomstbestendiger gemaakt. De specificatie van de melding wordt achterwege gelaten. Voortaan worden nieuwe meldingen en berichten in de mail als volgt weergegeven:
  • "Er zijn berichten geplaatst in één conversatie"
  • "Er zijn twee nieuwe meldingen in Jouw Omgeving"
 • Hulpmiddelenbibliotheek (via Ambiq): er zijn nieuwe hulpmiddelen toegevoegd:
  • Beeldverhaal Autisme​
  • Beeldverhaal ADHD
  • Beeldverhaal Depressie
  • Beeldverhaal Gedragsstoornis
  • Video Window of tolerance