Versie 2021.01

Uitbreiding mogelijkheden Dossier

Jouw Omgeving faciliteert met Dossier het volledige zorginhoudelijke primair proces. Alle fases van het traject (van intake tot evaluatie en afronding) worden met behulp van gestandaardiseerde dossierformulieren ondersteund. De betrokkenen worden via notificaties in Meldingen op de hoogte gesteld van veranderingen.

Vanaf deze release zijn de beschikbare dossierformulieren uitgebreid en is er een verbetering doorgevoerd in de zichtbaarheid van lege formulieren. 

Zichtbaarheid dossierformulieren
Voortaan worden alleen de ingevulde dossierformulieren getoond aan de cliënt en zijn of haar ouder(s). Deze verbetering draagt bij aan de overzichtelijkheid.

Dossierformulieren Wet zorg en dwang 
Er zijn negen nieuwe dossierformulieren toegevoegd. Middels deze dossierformulieren wordt het mogelijk om onvrijwillige zorg vast te leggen in het Dossier van de cliënt. Aan de ontwikkeling van deze nieuwe dossierformulieren ligt de Wet zorg en dwang (Wzd) ten grondslag. Deze wet beschermt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) bij onvrijwillige zorg of opname.

Hoe werkt het?
Voor iedere categorie van onvrijwillige zorg (OVZ) is een eigen formulier beschikbaar. Een zorgprofessional maakt in het geval van een nieuwe vrijheidsbeperkende maatregel een nieuw dossierformulier aan, gerelateerd aan de betreffende categorie. Iedere vrijheidsbeperkende maatregel mag maar voor een bepaalde periode toegepast worden, voordat evaluatie plaatsvindt en bepaald kan worden of naar een volgende stap uit het stappenplan Wzd overgegaan kan worden. De stap waarbinnen de maatregel zich bevindt kan in het formulier worden aangegeven. Het formulier is zodanig opgesteld dat alle benodigde informatie rondom een vrijheidsbeperkende maatregel vastgelegd kan worden.

Gebruikt jouw organisatie Dossier nog niet en ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan direct contact op met je accountmanager, of ons verkoopteam via  sales@jouwomgeving.nl

Doorontwikkeling Gebruiksvoorwaarden

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de inzage en configuratiemogelijkheden van de Gebruiksvoorwaarden.

Toevoegen van organisatie specifieke tekst
Met hulp van Jouw Omgeving kunnen er organisatiespecifieke stukken tekst worden toegevoegd aan de Gebruiksvoorwaarden, uitgesplitst naar de verschillende gebruikersrollen binnen het platform (zoals cliënt en zorgprofessional). Hierdoor sluiten de voorwaarden beter aan bij het gebruik van Jouw Omgeving binnen de organisatie.

Inzage versie, ingangsdatum en akkoord
Als beheerder is het mogelijk om vanuit een aparte tab (Gebruiksvoorwaarden) in de gebruikerskaart in te zien met welke versie(s) een gebruiker akkoord is gegaan én wanneer. 

Schermafbeelding2021-01-19om14.26.36-9900000000079e3c.png

Verbetering activatieflow
Samen met Jouw Omgeving kan de organisatie voortaan per gebruikersrol instellen of de gebruiker expliciet akkoord moet gaan met de Gebruiksvoorwaarden, of dat deze enkel gelezen moeten worden. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat medewerkers dubbel akkoord moeten geven.

Ten slotte zit het akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden voortaan logischer verwerkt in de activatieflow van een nieuw account. Bij inhoudelijke wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden krijgen ook gebruikers die reeds akkoord hebben gegeven op de vorige versie van de Gebruiksvoorwaarden opnieuw onderstaand scherm te zien. 

Schermafbeelding2021-01-18om16.44.00-9903cf06db03cf3c.png

Heb je vragen over deze doorontwikkeling? Neem dan contact op met onze Security Officer Yoni Stap via ystap@jouwomgeving.nl

Bugfixes en Verbeteringen

 • Chat: het scrollen naar eerdere berichten werkt weer naar behoren
 • Eetdagboek (hulpmiddel en app): invulmomenten worden weer opgeslagen
 • Personen: de via een groep gekoppelde cliënten zijn weer zichtbaar onder de 'cliënten' tab
 • Interactief hulpmiddel samenstellen/Program builder: hyperlinks worden weer blauw getoond in plaats van zwart
 • Interactief hulpmiddel samenstellen/Program builder: het is weer mogelijk om een titel toe te voegen aan een afbeelding
 • Interactief hulpmiddel samenstellen/Program builder: geldige YouTube video's geven geen foutmelding meer
 • Gereedschapskist: tekst toegevoegd "Per hoofdstuk kun je één document uploaden"
 • ToM-e training: de cliënt heeft voortaan op alle pagina's waar een formulier staat de mogelijkheid om een reactie te geven 
 • Dappere kat: scores kunnen voortaan enkel door de cliënt worden aangepast en opgeslagen
 • Personen (toevoegen contactpersoon): het e-mailadres is geen verplicht veld meer
 • PDF Dossier: als er geen ondertekenaar(s) is/zijn toegevoegd wordt de volgende tekst getoond "Er is niemand toegevoegd om het verslag te ondertekenen"
 • Hulpmiddelenbibliotheek: het is mogelijk om (als sysadmin) een bronvermelding toe te voegen aan hulpmiddelen 
 • Hulpmiddelenbibliotheek: de volgende hulpmiddelen zijn verwijderd, omdat deze niet meer werkten:
 • Hulpmiddelenbibliotheek: voor de volgende hulpmiddelen is de website link aangepast, omdat deze niet meer werkten: