Versie 2021.14

Automatische ontkoppeling Jouw Omgeving app

We hebben meerdere meldingen ontvangen over het ontkoppelen van de Jouw Omgeving app. Gezien de vakantieperiode informeren we je hier graag over, zodat zorgprofessionals en cliënten op de hoogte gesteld kunnen worden.

Een sessie heeft een maximale geldigheidsduur, omdat de sessie anders effectief als wachtwoord functioneert. Als iemand de sessie weet te bemachtigen, heeft diegene toegang tot gevoelige gegevens. Tot nu toe verliep de geldigheidsduur van de sessie daarom automatisch na 14 dagen inactiviteit. Dit was een weloverwogen besluit op basis van veiligheidsoverwegingen en naar het voorbeeld van andere webdiensten (zoals Google). Gezien de vakantieperiode en de hoeveelheid meldingen die we hebben ontvangen is onderzocht of de geldigheidsduur uitgebreid kan worden. Vanaf nu zal de geldigheid van de sessie automatisch verlopen na 30 dagen inactiviteit.

Inactiviteit wordt gemeten als een gebruiker langer dan 30 dagen niet is ingelogd in de app met zijn of haar pincode.

Aankondiging: wijziging release-ritme

Tot nu toe ontving je elke twee weken een productie Release Note en meestal ook een staging Release Note. Vanaf de volgende release (3 augustus) stapt Jouw Omgeving door meerdere redenen over van een twee-wekelijks release-ritme naar een vier-wekelijks release-ritme voor zowel staging als productie. Bugfixes zullen wel vaker gereleased blijven worden. 

Bugfixes & Verbeteringen

  • Analytics: het aantal ingezette behandelprogramma's onder de gebruikers-tab en de bibliotheek-tab loopt weer synchroon
  • Dashboard zorgprofessional: door een technische verbetering wordt het dashboard sneller ingeladen
  • Dashboard zorgprofessional: de meldingen in de widgets (Meldingen, Berichten, Kalender) lopen weer synchroon met de meldingen in het navigatiemenu
  • Dossier: het is niet meer mogelijk om emoticons te plaatsen in dossierformulieren
  • Evaluatie persoonlijk plan: het is weer mogelijk om de evaluatie op te slaan van doelen waarbij geen CAP-J classificatie aan een aandachtsgebied gekoppeld is
  • Personen: aanklikken van een cliënt via Groepen opent weer de persoonsgegevens van de cliënt
  • Profiel: het is weer mogelijk om via het profiel op het dashboard van de cliënt een bericht te sturen