Versie 2022.03

Jouw Omgeving wordt doorlopend doorontwikkeld, mede op basis van de ervaringen van onze gebruikers. We kondigen de volgende verbeteringen en aanpassingen aan op de productieomgeving.

Sommige functionaliteiten staan niet standaard aan en moeten in afstemming met jouw organisatie worden ingesteld.

Doorontwikkeling in nieuwe programma's

Geïntegreerde voorleesfunctie

In nieuwe programma's (gemaakt met onze nieuwe techniek) zit voortaan standaard de mogelijkheid verwerkt om de tekst voor te laten lezen. Door te klikken op het groene pijltje start de voorleesfunctie. Door deze uitbreiding zijn de programma's toegankelijker voor cliënten met een verminderde leesvaardigheid.

RN-2022-03-IMG-1

Afbeelding 1. Voorleesfunctie in nieuwe programma's

Conditionele logica toegevoegd

We hebben conditionele logica toegevoegd in de techniek. Dit houdt in dat we voortaan fijnmaziger kunnen instellen of bepaalde vervolgvragen wel of niet getoond moeten worden aan de cliënt.

In onderstaand voorbeeld worden de vervolgvragen alleen getoond als de cliënt op de vraag 'Denk je dat je een depressie hebt?' 'een vinkje zet bij 'Ja'

RN-2022-03-IMG-7

Afbeelding 2. Voorbeeld van conditionele logica in nieuwe programma's

De conditionele logica kan worden ingesteld voor de volgende vraagtypes:

 • Waar of niet waar
 • Checkboxes (aanvinken meerdere antwoorden)
 • Meerkeuze (aanvinken één keuze).

De mogelijkheden voor vervolgvragen zijn vooralsnog beperkt tot de volgende vraagtypen (zie ook afbeelding 3):

 • Open vraag lang antwoordveld
 • Open vraag kort antwoordveld 
 • Checkboxes 
 • Meerkeuze
 • Informatie box

Instellen van de bewerkbaarheid van pagina's

Tot nu toe kan alleen de cliënt vragen op pagina's invullen. We hebben de mogelijkheid toegevoegd om per pagina in te stellen of ook andere rollen (zorgprofessional, ouder, externe) de vragen op een pagina kan invullen / bewerken. 

RN-2022-03-IMG-5

Afbeelding 3. Instellen bewerkbaarheid van een pagina

Uploaden van bestanden

In nieuwe programma's (gemaakt met onze program builder techniek) is het voortaan mogelijk om in te richten dat de cliënt één of meerdere bestanden kan uploaden op een pagina. 

Deze mogelijkheid moet door Jouw Omgeving bij het betreffende programma worden ingericht vanuit de beheeromgeving. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in het uploaden van alleen afbeeldingen, alleen bestanden of beide.

De bestanden kunnen ook worden opgenomen in het blok 'samenvatting'.

RN-2022-03-IMG-3

Afbeelding 4. Bestand uploaden

RN-2022-03-IMG-4

Afbeelding 5. Bestanden in een samenvatting blok

Divider.png

Doorontwikkeling Logging in Jouw Omgeving

Alle acties die door gebruikers in het platform worden uitgevoerd waarbij gezondheidsinformatie wordt verwerkt, worden gelogd. Middels een data export vanuit de beheeromgeving kan de Security Officer (nieuwe gebruikersrol) van de organisatie achteraf controles uitvoeren, om bijvoorbeeld na te gaan of toegang tot een dossier gerechtvaardigd was. Op deze manier voldoen we aan de eisen die worden gesteld vanuit de NEN7513 norm.

RN-2022-03-IMG-2

Afbeelding 7. Nieuwe weergave logging scherm

Momenteel bevat de export alle data, waardoor dit een groot en onoverzichtelijk bestand wordt. In deze release is een verbetering doorgevoerd,  waardoor de export voortaan alleen per maand gegenereerd kan worden.

Divider.png

Nieuwe eHealth modules

We blijven groeien om de meest complete eHealth aanbieder op het gebied van jeugd te zijn! In deze release lanceren we weer twee nieuwe modules gericht op jongeren.

RN-2022-03-IMG-8

Hoe overleef ik mijn gevoelens? 
Als je iets heel goed hebt gedaan, voel je je trots en ben je blij. Maar je kunt ook juist heel boos zijn, omdat iets niet lukt. Of verdrietig, omdat je iemand mist. Dit zijn allemaal gevoelens. Het is niet altijd makkelijk om met al deze gevoelens om te gaan. In deze module leert de cliënt meer over de eigen gevoelens en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.

RN-2022-03-IMG-9

Wat is een depressie? 
In deze module leert de cliënt meer over een depressie. Wat is een depressie? Waar komen sombere gevoelens vandaan? Waarom verdwijnen ze niet? En welke gevolgen heeft een depressie voor het dagelijks leven? 

Meer weten?
Je kan modules direct bekijken op onze demo omgeving door in te loggen op demo.jouwomgeving.nl met de volgende gegevens:

 • Gebruikersnaam = testbehandelaarmodules
 • Wachtwoord = zorginhoudelijke modules jo
  Let op: Log in, zet de privé-modus uit en navigeer naar het dashboard  van 'Testcliënt Modules' om de modules te bekijken.

Wil je modules activeren voor jouw organisatie? Dien een ticket in bij support via; support@jouwomgeving.nl

Divider.png

Bugfixes & Verbeteringen

 • Chat-berichten: zodra de gebruiker de chat (vanuit de app) verlaat en opnieuw opent worden alle ontvangen chat-berichten weer getoond
 • Persoonsgegevens: het is weer mogelijk om gegevens op te slaan
 • Vragenlijsten/programma's: de data export bevat voortaan ook een kolom met het external ID
 • Nieuwsgroepen: er is een verbetering doorgevoerd, waardoor nieuwe nieuwsgroepen weer altijd direct worden getoond