Versie 2022.04

Jouw Omgeving wordt voortdurend doorontwikkeld, mede op basis van de ervaringen van onze gebruikers. We kondigen de volgende verbeteringen en aanpassingen aan op de productieomgeving.

Sommige functionaliteiten staan niet standaard aan en moeten in afstemming met jouw organisatie worden ingesteld.

Doorontwikkeling: Logging

Alle acties die door gebruikers in het platform worden uitgevoerd waarbij gezondheidsinformatie wordt verwerkt, worden gelogd. Middels een data-export vanuit de beheeromgeving kan de Security Officer (nieuwe gebruikersrol) van de organisatie achteraf controles uitvoeren, bijvoorbeeld om na te gaan of toegang tot een dossier gerechtvaardigd was. Voortaan worden ook de groepsrelaties gelogd en in deze data-export meegenomen.

Divider.png

Doorontwikkeling: Verbeteringen beheeromgeving (admin)

Er is een aantal verbeteringen doorgevoerd in de beheeromgeving:

  • Het is (weer) mogelijk om een standaardrol te selecteren voor een gebruiker (zie afbeelding 1).
  • De external ID en het tussenvoegsel van de naam worden voortaan getoond in het 'Relaties' overzicht van de gebruiker (zie afbeelding 2).
  • Door de nieuwe manier van logging in combinatie met tijdelijke toegang is het niet meer mogelijk om rollen samen te voegen in de beheeromgeving. Deze functie komt te vervallen.
RN-2022-04-IMG-4

Afbeelding 1. Standaard rol

RN-2022-04-IMG-2

Afbeelding 2. Tussenvoegsel en External ID in relaties

Divider.png

Nieuw: eHealth module 'Lekker in je vel'

We blijven groeien om de meest complete eHealth aanbieder op het gebied van jeugd te zijn! In deze release lanceren we weer een populaire module gericht op jeugd.

We blijven groeien om de meest complete eHealth aanbieder op het gebied van jeugd te zijn! In deze release lanceren we weer een populaire module gericht op jeugd:

Lekker in je vel

Iedereen voelt zich wel eens down of ongelukkig. Dit hoort bij het leven. Vaak houdt dit een paar uurtjes, een dag of een week aan. Daarna voel je je weer beter. Maar wat als je je niet beter gaat voelen? En als je merkt dat niets jou kan opvrolijken?

Als je niet lekker in je vel zit, kan het helpen om stil te staan bij de dingen die wél goed gaan. Deze module helpt de cliënt om de positieve dingen in het leven op te merken en te waarderen. Ook gaat de cliënt aan de slag met het oppakken van leuke activiteiten. Stapje voor stapje gaat hij werken aan zijn sombere gedachten, zodat hij straks weer lekker in zijn vel zit.

RN-2022-04-IMG-1

Meer weten?

Je kan modules direct bekijken op onze demo omgeving door in te loggen op demo.jouwomgeving.nl met de volgende gegevens:

  • Gebruikersnaam = testbehandelaarmodules
  • Wachtwoord = zorginhoudelijke modules jo
    Let op: Log in, zet de privé-modus uit en navigeer naar het dashboard  van 'Testcliënt Modules' om de modules te bekijken.

Wil je modules activeren voor jouw organisatie? Dien een ticket in bij support via; support@jouwomgeving.nl

Divider.png

Doorontwikkeling: Kalender

In de Kalender kan je op chronologische volgorde zien welke acties in Jouw Omgeving er allemaal gepland staan, zoals invulmomenten van een hulpmiddel of evenementen uit Nieuwsgroepen. Verder is het al langer mogelijk om op organisatieniveau in te stellen dat gebruikers (Teams) kalenderafspraken mogen aanmaken. Genodigden ontvangen van deze afspraak een update in Meldingen en zien de afspraak terug in hun eigen Kalender. 

Het is niet altijd wenselijk dat cliënten zelf ook afspraken aanmaken. We hebben daarom de mogelijkheid toegevoegd om per roltype in te stellen of er afspraken aangemaakt mogen worden. 

RN-2022-04-IMG-3
Divider.png

Nieuw: 'Het Klokhuis - Je lijf is van jou' (video)

Onderstaand hulpmiddel is toegevoegd aan het algemene aanbod in de e-Health bibliotheek.

Wil je hulpmiddelen voor jouw organisatie aan- of uitzetten? Dien een verzoek in bij support via support@jouwomgeving.nl en geef aan om welk(e) hulpmiddel(en) het gaat.

Wil je een nieuw hulpmiddel toevoegen aan het aanbod van jouw organisatie? Dien dan een verzoek in via dit formulier.

Divider.png

Bugfixes & Verbeteringen

  • Logging export: alle maanden zijn weer zichtbaar en te downloaden door de rol 'Security Officer'
  • Vragen (menu zorgprofessional): er is een link toegevoegd naar onze kennisbank en de tekst is her en der aangepast