Versie 2023.02

Jouw Omgeving wordt voortdurend doorontwikkeld, mede op basis van de ervaringen van onze gebruikers. We kondigen de volgende verbeteringen en aanpassingen aan op de productieomgeving.

Sommige functionaliteiten staan niet standaard aan en moeten in afstemming met jouw organisatie worden ingesteld.

Uitbreiding PDF download nieuwe programma's

Schermafbeelding2023-02-16om09.51.27-9900000000079e3c

Tot nu toe kon alleen de cliënt een PDF maken van nieuwe programma's. Het is een vaker gehoorde wens vanuit meerdere organisaties dat de zorgprofessional dit ook kan doen, zodat de PDF in het ECD geüpload kan worden.

We zijn verheugd te melden dat voortaan de zorgprofessional de PDF ook kan maken vanuit het eigen account.

Divider.png

Jouw Omgeving Kennisdeling

We horen vaak dat onze gebruikers meer kennis en informatie willen uitwisselen met andere gebruikers, zowel binnen als buiten hun eigen zorginstelling. Uiteraard ben je vrij om zelf te bepalen of je hieraan mee wil doen, maar je zou ons enorm helpen, want betere kennisdeling draagt immers bij aan betere zorg voor de cliënt én meer werkplezier voor de zorgprofessional (en ons als leverancier).

Divider.png

Uitfasering Krachtenwijzer

De afgelopen jaren was de Krachtenwijzer beschikbaar als digitale tool waarmee je een gedetailleerd inzicht kreeg in de mate waarin iemands zelfredzaamheid berust op eigen kracht, het eigen netwerk en/of professionele hulp. Om diverse redenen hebben we besloten de dienstverlening rondom de Krachtenwijzer te staken.

De module zal niet meer te starten zijn vanaf 1 maart 2023. Vanaf 1 april 2023 zullen alle bestaande Krachtenwijzers worden verwijderd. Wil je voor die tijd de gegevens bewaren, dan kan dat door de versie(s) die je wilt bewaren op Definitief te zetten en op Printen te klikken. Er wordt een PDF gemaakt van het betreffende invulmoment.

Divider.png

Rolgebaseerd samenwerken

Bij Jouw Omgeving werken we rolgebaseerd volgens een besturingsmodel met een specifieke benadering voor besluitvorming, hiërarchie en taakverdeling. Binnen deze platte organisatiestructuur wordt de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid door middel van rollen bij de handelende personen op de werkvloer gelegd. Op deze manier zijn we wendbaar en flexibel, waardoor onze processen doorlopend aangepast en verbeterd kunnen worden als gevolg van ervaringen in de praktijk.

Onze samenwerking met jouw organisatie willen we op een vergelijkbare manier insteken. Daarom is het belangrijk om te weten wie welke rol op zich zal nemen. Geef je relevante contactpersonen aan ons door! Afhankelijk van hoeveel rollen je doorgeeft, duurt deze vragenlijst 3-15 minuten.

Divider.png

Wegwijzer

Bij rolgebaseerd werken horen ook duidelijke afspraken over bij wie je waarvoor terecht kan. We hebben daarom een wegwijzer gemaakt die 1e lijns helpdesk- medewerkers en projectleiders van zorgorganisaties houvast geeft bij vragen en problemen.