Samen ontwikkelen

We zijn ervan overtuigd dat de beste projecten ontstaan vanuit een oprechte samenwerking, waarbij ieders kwaliteiten tot zijn recht komen. We willen elke stem horen die daarin van belang is, vooral die van zorgprofessionals die hun cliënten centraal stellen. De kennis, ervaring en behoeften van deze vakmensen waren vanaf het begin uitgangspunt in de ontwikkeling van Jouw Omgeving. Het platform is indertijd ontwikkeld op verzoek van- en in nauwe samenwerking met zorgorganisaties Tjallingahiem (tegenwoordig Reik), Driever's Dale, Ambiq en MEE Friesland. In een partnerschap met Expertisecentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) zijn o.a. behandelprotocollen gedigitaliseerd en is het platform verder doorontwikkeld. We hebben het initiatief genomen tot oprichting van het Expertisenetwerk e-health LVB (E-LVB), waarin partners met ons samenwerken aan de realisatie van nieuwe content voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Door intensief en duurzaam samen te werken met het veld realiseren we een platform dat werkelijk aansluit bij de doelgroep en meebeweegt met de veranderende behoeften van zorgprofessionals en zorgorganisaties.