Veiligheid en privacy

Wij hechten veel waarde aan veiligheid en privacy. We zijn NEN- en ISO-gecertificeerd, voldoen aan de AVG-richtlijnen en aan meerdere webstandaarden. We zijn ook trots op het behalen van het MedMij-label, hetgeen betekent dat Jouw Omgeving voldoet aan de strenge MedMij-voorwaarden om als Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) aangemerkt te worden. Je leest hier meer over veiligheid en privacy in Jouw Omgeving.

veiligheid-groot.png

ISO & NEN certificering

Voor Jouw Omgeving is het belang van informatiebeveiliging niet meer dan vanzelfsprekend. Om de bedrijfsprocessen die raken aan informatiebeveiliging beheersbaar te houden is er een zogenoemd ISMS (information security management system) geïmplementeerd. Dit systeem wordt jaarlijks aan verscheidene (externe) audits onderworpen om de effectiviteit ervan te toetsen. Ons ISMS is ISO 27001:2013 en NEN 7510:2017 gecertificeerd. ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging in ICT organisaties, terwijl NEN 7510 speciaal ontwikkeld is voor de zorgsector.

Het uitgangspunt van de certificeringseisen is het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. DigiTrust heeft in opdracht van Jouw Omgeving een audit uitgevoerd om te controleren of wij hieraan voldoen. De verleende certificaten zijn het bewijs dat Jouw Omgeving hierin is geslaagd.

iso-nen.png

MedMij

MedMij is dé Nederlandse standaard voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorggebruiker en zorgverlener via een persoonlijke gezondheidsomgeving. MedMij maakt spelregels voor deze uitwisseling. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en organisaties die het MedMij-label dragen, moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een door MedMij goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en met deze gegevens omgaan: veilig en betrouwbaar.

Jouw Omgeving ontving op 5 november 2019 het MedMij-label. Als één van de koplopers laat Jouw Omgeving hiermee zien techniek en communicatie te ontwikkelen conform de kwalificatie- en acceptatie-eisen van het MedMij-afsprakenstelsel. Jouw Omgeving is gekwalificeerd voor de volgende Medmij informatiestandaarden voor gegevensuitwisseling:

  • Basisgegevensset Zorg (BGZ)
  • Zelfmetingen Delen

Dankzij de MedMij certificering voldoet Jouw Omgeving aan de spelregels waaraan een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) moet voldoen.

medmij-groot.png

Privacy

Bij Jouw Omgeving staat privacy hoog in het vaandel. Zo wordt tijdens de (door-)ontwikkeling van het platform het privacy by design principe gehanteerd, wat betekent dat er vanaf het begin wordt nagedacht over de privacy impact van eventuele wijzigingen.

Ook de ontwikkelingen van wet en regelgeving op dit gebied worden nauwlettend gevolgd, waarbij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een bekend en relevant voorbeeld is. Jouw Omgeving heeft in het licht van deze wet bijvoorbeeld een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Lees onze volledige privacyverklaring voor meer informatie.

Vragen in het kader van privacy kunnen worden gesteld via privacy@jouwomgeving.nl. Vragen specifiek aan de FG kunnen worden gesteld via fg@jouwomgeving.nl.

privacy.png
contact.png

Meer weten over de veiligheid van Jouw Omgeving?

Bel voor meer informatie of bij vragen met één van onze medewerkers via 088 4500 250. Stuur je liever een bericht? Vul dan het formulier in via onderstaande knop.