Veiligheid en privacy

Wij hechten veel waarde aan veiligheid en privacy. We zijn NEN- en ISO-gecertificeerd, voldoen aan de AVG-richtlijnen en aan meerdere webstandaarden. Je leest hier meer over veiligheid en privacy in Jouw Omgeving.

veiligheid-groot.png

ISO & NEN certificering

Voor Jouw Omgeving is het belang van informatiebeveiliging niet meer dan vanzelfsprekend. Om de bedrijfsprocessen die raken aan informatiebeveiliging beheersbaar te houden is er een zogenoemd ISMS (information security management system) geïmplementeerd. Dit systeem wordt jaarlijks aan verscheidene (externe) audits onderworpen om de effectiviteit ervan te toetsen. Ons ISMS is ISO 27001:2017 en NEN 7510:2017 gecertificeerd. ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging in ICT organisaties, terwijl NEN 7510 speciaal ontwikkeld is voor de zorgsector.

Het uitgangspunt van de certificeringseisen is het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. DigiTrust heeft in opdracht van Jouw Omgeving een audit uitgevoerd om te controleren of wij hieraan voldoen. De verleende certificaten zijn het bewijs dat Jouw Omgeving hierin is geslaagd.

iso-nen.png

Logging

Het registreren van gebeurtenissen binnen elektronische patiëntendossiers
Het dossier vormt een belangrijk onderdeel van de veilige zorg aan patiënten en cliënten. Dit dossier bevat bijzondere persoonsgegevens, waardoor het van belang is te allen tijde te kunnen achterhalen wie toegang heeft (gehad) tot het dossier, volgens welke regels deze toegang is verkregen en welke acties zijn uitgevoerd. Afspraken en eisen rondom het loggen van handelingen waar persoonlijke gezondheidsinformatie bij wordt verwerkt zijn vastgelegd in een norm, de NEN 7513.

Logging in Jouw Omgeving
Alle handelingen die door gebruikers binnen het platform worden gedaan waarbij gezondheidsinformatie wordt verwerkt, worden gelogd. Middels een beveiligde data export vanuit de Beheeromgeving kan de Security Officer of Privacy Officer van een zorgorganisatie (steekproefsgewijs) controles uitvoeren om bijvoorbeeld na te gaan of toegang tot een dossier gerechtvaardigd was. De data export voldoet aan alle eisen uit de NEN 7513.

PGO 1 (2).png

Privacy

Bij Jouw Omgeving staat privacy hoog in het vaandel. Zo wordt tijdens de (door-)ontwikkeling van het platform het privacy by design principe gehanteerd, wat betekent dat er vanaf het begin wordt nagedacht over de privacy impact van eventuele wijzigingen.

Ook de ontwikkelingen van wet en regelgeving op dit gebied worden nauwlettend gevolgd, waarbij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een bekend en relevant voorbeeld is. Lees onze volledige privacyverklaring voor meer informatie.

Vragen in het kader van privacy kunnen worden gesteld via privacy@jouwomgeving.nl.

privacy.png
contact.png

Meer weten over de veiligheid van Jouw Omgeving?

Bel voor meer informatie of bij vragen met één van onze medewerkers via 088 4500 250. Stuur je liever een bericht? Vul dan het formulier in via onderstaande knop.