Dé oplossing voor innovatieve en effectieve, blended hulpverlening.

Visueel, interactief en gebruikersvriendelijk

Doepressie
Dappere Kat
Smaakk
Oudertraining
Surfen op Emoties
Straatwijzer

Doepressie

Programma gericht op behandeling van jongeren van 14 tot 23 jaar die zich erg somber voelen of depressief zijn.

Dappere kat

Programma gericht op behandeling van kinderen en jongeren met angstklachten. Het is een behandeling gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT), waarbij het de jongeren helpt om weer grip op hun gedachten en hun gevoel te krijgen.

Smaakk

Programma gericht op de behandeling van jonge vrouwen tussen de 14 en 23 jaar met een eetstoornis zoals boulimia, anorexia of een eetbuistoornis.

Oudertraining BPTG

Programma voor ouders van kinderen met gedragsproblemen (ADHD, ASS en ODD). Ouders leren hierin hoe ze gedragsproblemen, zoals ongehoorzaamheid, driftbuien en ander lastig gedrag bij hun kind kunnen verminderen. Ook is de training gericht op het verminderen van stress bij de ouders.

Surfen op emoties

Betreft een DGT-J-Vaardigheidstraining voor jongeren van 12-21 jaar en is gebaseerd op het werkboek Surfen op Emoties. Centraal in deze training staat dat de cliënt leert om weer grip te krijgen op zichzelf. Hij/zij leert over emoties en hoe hier beter mee om te gaan. Ook leert de jongere op een goede manier voor zichzelf op te komen.

Straatwijzer

Psycho-educatieprogramma voor LVB jongeren en hun ouders met bijkomende psychiatrische problematiek. Het programma bestaat uit diverse onderdelen als metingen, filmpjes, animaties, spelletjes en opdrachten. Ontwikkeling is in samenwerking met het E-KJP.

Dichterbij de cliënten

Als organisatie voor hulpverlening is het belangrijk om toegankelijk te zijn voor cliënten, ook in praktisch opzicht. Jouw Omgeving helpt om dichterbij cliënten te komen zonder extra locaties of reistijd. Dat werkt prettig voor alle doelgroepen, ook voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Door behandelingen deels of volledig online te verzorgen, krijgt het aanbod in hulpverlening een veel groter bereik. Dat is prettig voor cliënten en behandelaars, maar zeker ook voor het management. Met het online platform ontstaat immers ook een enorme reikwijdte voor het signaleren van ontwikkelingen zoals de inzet van apps, Serious Games of Virtual Reality. Zeker voor de nieuwe generaties is dit belangrijk. Kennis van deze ontwikkelingen is belangrijk voor het aanscherpen van visie, strategie en beleid, kortom, de koers van de organisatie.

Beloningen

Extra motiverend werken met behulp van beloningen

Favorieten

Cliënt geeft vorm aan zijn eigen omgeving met behulp van foto's, favoriete websites en filmpjes.

Gamification

Oefeningen met spelelementen

Visueel

Informatie eenvoudig en aantrekkelijk aanbieden

Méér doen met minder middelen

Kwaliteit bieden en tegelijk bezuinigen? Dat vraagt om nieuwe, efficiëntere vormen van hulpverlening. Jouw Omgeving biedt een innovatieve oplossing die bijdraagt aan de uitdaging om méér te doen met minder middelen. Door het online platform krijgen cliënten veel meer de regie over het behandelproces en vervullen hulpverleners een nieuwe rol. Ze leveren maatwerk in plaats van generieke zorg die niet toegespitst is op het individu. De combinatie van face to face en online hulp – zogenaamde blended behandelprogramma’s – houdt het behandelaanbod op peil en maakt het bovendien mogelijk om beter maatwerk te leveren. Per saldo zorgt dit voor meer tijd en minder kosten gemaakt door behandelaars. Jouw Omgeving verlaagt namelijk ook de administratieve druk bij behandelaars. Bijvoorbeeld door de optie om direct online te rapporteren en het aanbieden van een handige module voor tijdschrijven. Daarnaast biedt het de mogelijkheid het volledige primaire proces de faciliteren wat leidt tot een drastische vereenvoudiging van de werkprocessen.

Eén gezin, één centraal toegankelijk plan

Het centraal beheren en uitwisselen van informatie over cliënten is noodzakelijk om als organisatie zo efficiënt mogelijk te werken. Omdat behandelgegevens centraal staan opgeslagen op het online platform maakt Jouw Omgeving het mogelijk om het uitgangspunt “één gezin, één plan” waar te maken. Een deel van het platform is toegankelijk voor jonge cliënten, hun ouders en eventueel betrokken leerkrachten of hulpverleners van andere instanties. Een ander deel is alleen toegankelijk voor de betrokken eigen medewerkers. Doordat iedereen op en met Jouw Omgeving werkt, wordt er uit een en dezelfde bron geput. Informatie wordt efficiënt verzameld, is betrouwbaar en direct inzichtelijk.

Updates

Zicht op alle activiteit van alle betrokkenen.

Chatten

1 op 1 chatten met alle betrokken - zowel individueel als met een groep

Berichten

Veilig berichtenverkeer tussen cliënt, ouder en hulpverlener.

Dagboek

Plek voor het persoonlijk verhaal van de cliënt.

Online basis voor de toekomst

Online hulpverlening is een nieuwe trend binnen de gezondheidszorg. Toch worden blendend behandelprogramma’s en e-health al heel snel als normaal ervaren. Nieuwe generaties groeien op in een digitale wereld en behandelaars zien steeds vaker de voordelen van blended behandelprogramma’s. Het aanbod van behandelprogramma’s kan worden verbreedt, verdiept en wordt bovendien toegankelijker en betaalbaarder. Jouw Omgeving ondersteunt organisaties bij deze ontwikkeling, want het online platform biedt een stevige basis om op voort te bouwen. De technische mogelijkheden en innovatieve behandelprogramma’s genereren bovendien een omslag in de werkprocessen binnen de organisatie. Met Jouw Omgeving is de eerste stap gezet in vernieuwing van de hulpverlening, waarbij e-health de norm wordt. De online behandelprogramma’s zijn bovendien gebaseerd op evidence-based protocollen en er wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit.

Beter inzicht in prestaties

Heldere en actuele managementinformatie is essentieel voor het efficiënt aansturen van een organisatie. Door de transitie in de zorg is het bovendien belangrijker dan ooit om inzicht te hebben in de prestaties van de hulpverlening. Jouw Omgeving maakt het eenvoudiger om vanuit één centraal systeem rapportages uit te draaien. De toegankelijkheid van het online platform draagt bovendien bij aan de transparantie en in het aanscherpen van de prestaties. Net als voor cliënten, zorgt Jouw Omgeving voor betere inzichten met als doel om sneller en beter effect te krijgen. Voor u als beleidsbepaler de ideale tool om strategische keuzes te maken.

Personen

Overzicht van alle bij de behandeling betrokken personen: vader, moeder, behandelaar, gedragswetenschapper, etc.