Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Customer Success 2010

Samen maken wij transparante zorg tot een hulpverleningsinstrument

Rapportages bieden inzicht in de gedachten en gevoelens van je cliënt. Doordat de cliënt zelf informatie deelt of doordat die reageert op jou. Hierover in gesprek gaan kan de relatie met je cliënt verbeteren: waarom ziet de cliënt de situatie anders dan jij? Hoe ervaart die het als jullie van mening verschillen? En welke gedachten komen bij de cliënt op als die jouw verslag leest?

Met transparant rapporteren kun je de cliënt (en het netwerk!) actief betrekken bij de hulpverlening. Samen doelen stellen vormt de basis van vraaggestuurde hulpverlening. Als hulpverlener treed je op als begeleider en sta je gelijkwaardig naast je cliënt, niet als iemand die ‘wel weet wat goed is’ voor je cliënt.

Vraaggestuurde hulpverlening

Het uitgangspunt van vraaggestuurd werken is dat de cliënt de deskundige van diens eigen probleem is. Degene die het probleem heeft ervaren en de uitzonderingen erop kent. De hulpverlener praat over oplossingen in plaats van problemen en helpt de cliënt zelf stapsgewijs veranderingen te realiseren. De hulpverlener stimuleert de cliënt om ‘meer te doen van wat al werkte’.

Samen met de cliënt stel je doelen op en rapporteer je erover. Dit zorgt voor betrokkenheid en motivatie bij de cliënt. De doelen en rapportages zijn persoonlijk en worden gezien als iets eigens, niet als verplichting vanuit de hulpverlener.

Je kunt niet verwachten dat de cliënt meteen zelf gaat rapporteren. Dat is iets wat je moet aanleren. Het advies is om het de eerste paar keer samen te doen. Een succesvolle eerste stap werkt motiverend. Jullie moeten veel dingen oefenen. Denk aan inloggen, maar bijvoorbeeld ook: wat schrijf je op welke plek, hoe lang mag een rapportage zijn, enzovoorts.

Door in overleg met de cliënt personen uit het netwerk te betrekken bij de doelen, wordt ook voor hen duidelijk waar de cliënt mee aan het werk is. Bovendien kunnen zij op die manier een actieve rol spelen in het traject. De meerwaarde is het grootst wanneer het netwerk de mogelijkheid heeft om, evenals de cliënt, mee te rapporteren op de doelen. Dit sluit goed aan bij integrale zorgverlening.

Praten over de rapportage

Als de cliënt of het netwerk mee-rapporteert, kun je over die rapportages het gesprek aangaan. Soms blijkt uit de rapportage dat de cliënt een andere mening heeft over een gebeurtenis dan jij. Je kunt er dan voor kiezen om ook je eigen rapportage te schrijven, waardoor je twee rapportages hebt over dezelfde gebeurtenis.

Het omgekeerde gebeurt ook: je hebt een rapportage geschreven waar je cliënt het niet mee eens is. Je kunt hen ook uitnodigen om hun mening te formuleren in een eigen rapportage: “Wil jij eens beschrijven hoe jij het hebt ervaren? Hoe was het voor jou?”

Een andere mogelijkheid is dat je samen één rapportage schrijft. Zorg in dat geval dat uit de tekst blijkt welk stuk jij hebt geschreven en wat de tekst is van de cliënt.

En als er onenigheid is tussen jou en de cliënt over de rapportage, vormt dit altijd aanleiding voor een gesprek. De uitkomst van dit gesprek kun je vervolgens ook weer rapporteren: “Jochem is het niet eens met de rapportage, want…” Die ruimte mag er zijn.

Tips om de cliënt met rapportages meer regie te geven

  1. Rapporteer online en vraag je cliënt om feedback
  2. Vraag de cliënt zelf een rapportage te schrijven
  3. Rapporteer allebei afzonderlijk op dezelfde gebeurtenissen/doelen
  4. Ga naast elkaar achter het scherm zitten en schrijf in overleg een rapportage

Wil je meer weten over transparant rapporteren of de eLearning voor zorgprofessionals inzetten binnen jouw zorgorganisatie?

Neem contact op met onze accountmanagers voor meer informatie.