Samen maken wij Jouw Omgeving nóg geschikter voor integrale zorgverlening

Integrale zorgverlening is een benadering waarbij het hele zorgnetwerk van de cliënt betrokken kan worden. Dit betekent dat niet alleen de cliënt zelf, maar ook zijn of haar familie, vrienden en andere zorgverleners bij de zorg worden betrokken. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) benadrukt het belang van goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Het betrekken en versterken van het (sociale) netwerk van de cliënt is daarvoor essentieel. Jouw Omgeving is de digitale oplossing om de cliënt en zijn of haar formele en informele netwerk samen te laten werken aan een hoger niveau van welzijn. De komende periode gaan we samen met zorgorganisaties aan de slag om Jouw Omgeving nóg beter aan te sluiten bij deze integrale manier van zorgverlenen. Met als doel de kwaliteit van zorg te verhogen, het werkplezier van de hulpverlener te vergroten en de kosten te verlagen.

Download onze visie op integrale zorgverlening

Wil jij ons helpen of je mening geven?

We zouden het enorm waarderen als je jouw ervaringen, wensen of deskundigheid uit de praktijk met ons deelt. Je mening geven over nieuwe functionaliteiten die we overwegen, kan via Productboard.

Ook kun je je aanmelden voor onze hulptroepen en ons op verschillende manieren helpen. Zo kun je ons voorzien van frisse ideeën, enquêtes invullen, jouw praktijkervaringen delen in een interview of prototypes testen. Op die manier draag je bij aan de verbetering van ons platform.

Ons eHealth platform Jouw Omgeving biedt al diverse mogelijkheden om ouders, opvoeders en verwanten te betrekken en ondersteunen bij de behandeling van de cliënt. In de praktijk blijkt dat er behoefte is aan doorontwikkeling van deze mogelijkheden. Bijvoorbeeld beter kunnen samenwerken aan doelen en programma's, en het aanbieden van content aan ouders op hun eigen account.

Ouders en andere mensen uit het netwerk van de cliënt willen in de meeste gevallen nauw betrokken zijn bij de behandeling en in de communicatie met zorgprofessionals. Samen met jou willen we ons eHealth platform hier nóg geschikter voor maken. Zodat de cliënt en zijn of haar netwerk optimaal kunnen samenwerken, voor een hoger niveau van welzijn van de cliënt.

Onze werkwijze

Bij Jouw Omgeving werken we met de triple diamond methodiek. Dit is een proces dat bestaat uit drie fases en ons helpt om op een gestructureerde manier nieuwe ideeën te ontwikkelen en te testen.

Triple-Diamond-1

Strategie

Wat het waard is om te maken, bepalen we aan de hand van input van onze gebruikers, de onderneming, trends en de sectoren waarin we werkzaam zijn. Initiatieven die prioriteit krijgen, zetten we op de roadmap en vervolgens op de planning.

Triple-Diamond-2

Ontdekken

Wat is het probleem dat we willen oplossen? In deze fase onderzoeken we de behoeften en wensen van onze gebruikers, om zo het probleem te definiëren.

Triple-Diamond-3

Oplossingen

We onderzoeken verschillende oplossingsrichtingen en maken prototypes. Die testen we met onze gebruikers om te checken of ze daadwerkelijk het probleem oplossen.

Triple-Diamond-4

Ontwikkelen & opleveren

We bouwen en releasen onze oplossingen en zorgen ervoor dat ze op een goede manier geïmplementeerd worden. Ook checken we de resultaten: hoe wordt het in de praktijk gebruikt? Waar nodig doen we aanpassingen op basis van input van onze gebruikers.