Onze voorbeeldfunctie is ook online essentieel

Niels Bloembergen

Groepsleider bij Reik

Voor Niels Bloembergen is het zo klaar als een klontje dat het online platform Jouw Omgeving helemaal aansluit bij de leefwereld van jongeren. Want als groepsleider bij Reik, het noordelijke expertisecentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ziet hij dagelijks hoe graag de jongens en meiden op zijn groep bezig zijn op hun smartphones en computers. Maar hij merkt óók hoe belangrijk het is dat zorgprofessionals een enthousiaste voortrekkersrol vervullen...

"Hoe graag jongeren ook online zijn en hoe gelikt Jouw Omgeving er ook uitziet: het platform heeft natuurlijk wel een relatie met de hulpverlening en dat heeft invloed op de aantrekkelijkheid", is de ervaring van de groepsleider. "Vooral bij jongeren die zich graag wat afzetten. Maar het mooie is dat hun interesse in online mogelijkheden het uiteindelijk wint. Want als ze dan toch met werkpunten aan de slag moeten, maakt Jouw Omgeving dat een stuk leuker. We merken ook dat ze via het platform veel gemakkelijker met ons communiceren; een berichtje tikken doen ze sneller dan iets rechtstreeks zeggen. Dus het is echt een extra ontmoetingsplek met legio mogelijkheden."

Bij de les houden

De grote uitdaging schuilt volgens Bloembergen in het benutten van die mogelijkheden. En daar spelen de zorgprofessionals volgens hem een sleutelrol in. "Vooral wij, als groepsleiders, hebben heel sterk een voorbeeldfunctie. Het is belangrijk dat we die óók online vervullen. Als wij zelf regelmatig communiceren via Jouw Omgeving en bijvoorbeeld uitkomsten van groepsgesprekken en vergaderingen meteen op het platform plaatsen, dan verleiden we jongeren tot meer betrokkenheid bij hun eigen leerproces. Als we dan een opmerking over de inhoud krijgen, weten we dat onze missie is geslaagd. Op dat moment althans, want het blijft zaak om de jongeren bij de les te houden, ook op Jouw Omgeving. Doorontwikkelen en prikkelen met nieuwigheidjes – net als in de sociale media – blijft daarom belangrijk."

Meer zelfbepaling

Bloembergen merkt dat de jongeren graag bezig zijn met hun eigen profielen en foto’s op Jouw Omgeving en ook het scoren van beloningen is een succes. "Hoe vaker ze inloggen, hoe meer ze op een speelse manier bewust worden van hun werkpunten. Als wij ze daar op de groep steeds op wijzen, werkt het averechts. Met Jouw Omgeving voelt het anders, veel meer als zelfbepaling. Dat schept ook extra mogelijkheden. Zo hadden we laatst een meisje dat graag een weekend naar huis wilde, maar we twijfelden of ze daar al aan toe was. Het online platform gaf de doorslag: zij vond het leuk om via het dagboek en berichten te laten weten hoe het ging, wij konden haar zo goed blijven volgen en ondersteunen met positieve respons. Dat effect bereik je nooit met een telefoontje of gewone mail. Dus bij ons op de groep is Jouw Omgeving nu al een onmisbaar instrument geworden."