Cliëntportaal

Werken met Jouw Omgeving betekent gelijkwaardig samenwerken. Cliënten en verwanten/verzorgers hebben dezelfde informatie als de zorgprofessionals en beslissen mee.

Jouw Omgeving is een uitgebreid cliëntportaal, waarin cliënten niet alleen meekijken, maar ook actief meedoen. Ze werken zelfstandig of samen met anderen aan doelen, lezen en schrijven rapportages en communiceren veilig met hun sociale netwerk en zorgprofessionals. Het is ook mogelijk gebruik te maken van e-health modules en digitale instrumenten die het traject ondersteunen.

Jeugdzorg_los.png

De functie van een cliëntportaal

Cliënten en verwanten krijgen in een zorgtraject met veel verschillende mensen te maken. Zorgprofessionals, maar ook familie en het netwerk spelen een rol. Cliënten of verwanten moeten vaak hun verhaal opnieuw doen en informatie wordt niet altijd goed overgedragen.

Het is prettig om alle informatie op één centrale plek voorhanden te hebben, waar alle betrokkenen op kunnen inloggen. Ieder met een eigen account en eigen toegangsrechten, zodat alleen relevante informatie wordt gedeeld. Het dossier is herkenbaar, toegankelijk en transparant. Verwanten/verzorgers kunnen ook meekijken en meedoen. Iedereen blijft zo op de hoogte van wijzigingen, ontwikkelingen en agenda-afspraken.

Client centraal.png
client_pion.png

Structuur

De opbouw van Jouw Omgeving geeft structuur aan het traject: de zorgprofessional ziet aldoor wat de status en het doel van een begeleiding of behandeling is. Het is continu helder wat al is afgerond, wat er nog gaat komen en wie de betrokkenen zijn.

De cliënt kan op ieder moment zelf verder. Er ontstaat een doorgaande lijn. Wat bijvoorbeeld thuis of op de dagbesteding gebeurt, kan direct worden gerapporteerd. De begeleider of behandelaar is dan in de gelegenheid in het volgende contactmoment in te gaan op de meest actuele ontwikkelingen. Daardoor kan er snel en adequaat gehandeld worden.

Regie en meerwaarde

Regie

Eigen regie voeren is niet voor alle cliënten vanzelfsprekend. Soms is er een grotere rol weggelegd voor verwanten of verzorgers. Als een cliënt zelf de regie kan en wil nemen over de eigen zorg en de daarbij horende informatie, dan maken we dat mogelijk. Is die wens of mogelijkheid er niet, dan zorgen we ervoor dat verwanten meer regie krijgen.

Meerwaarde

In Jouw Omgeving komen zorginhoud en zorgproces samen. Jouw Omgeving leidt cliënten en verwanten/verzorgers stap voor stap door een behandeling of begeleidingstraject. Gedoseerde informatie, passend bij de fase van de behandeling of begeleiding, en niet méér informatie dan op dat moment nodig is. Jouw Omgeving geeft inzicht in hoe het traject eruit ziet, welke afspraken er zijn en welke personen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan het overbruggen van de wachttijd na aanmelding, het aanbieden van een welkomstmodule bij de start van de zorg, of communicatie vanuit de cliëntenraad.

PGO 1 (2).png

Één integrale oplossing

Inloggen op meerdere systemen en dubbel werk uitvoeren raakt steeds meer verleden tijd. Cliëntportaal Jouw Omgeving kan al gekoppeld worden met elk gangbaar ECD. Zorgprofessionals blijven registreren in het ECD, en kunnen eenvoudig doorklikken naar Jouw Omgeving. Zorgdoelen en andere dossierinformatie vallen vanuit het ECD automatisch door in het cliëntportaal Jouw Omgeving, zodat iedereen dezelfde informatie heeft. Doelen uit het ECD komen automatisch terecht in het ‘Werkplan’ binnen het cliëntportaal, waar de cliënt of verwanten er direct acties en hulpmiddelen aan kunnen koppelen om ermee aan de slag te gaan. Desgewenst kunnen cliënt-rapportages ook weer ‘terugvallen’ naar het ECD, waardoor er een compleet beeld ontstaat van de voortgang.

CARE4 en Jouw Omgeving

Jouw Omgeving werkt aan een optimale integratie met het ECD CARE4. Jouw Omgeving en CARE4 zijn beide onderdeel van Avinty. Het ECD CARE4 ondersteunt het volledige primaire proces van zorgaanbieders voor zowel registratieve als zorginhoudelijke taken. Onderdeel hiervan is het registreren en volgen van de begeleiding. CARE4 ondersteunt alle financieringsvormen, zonder dat de hulpverlener wordt lastig gevallen met de complexiteit hiervan. Dit ECD van Avinty zorgt ervoor dat de zorgprofessional zijn werk zo goed mogelijk kan doen, door informatie te stroomlijnen en beschikbaar te maken op de juiste momenten. Daarnaast zijn de administratieve handelingen beperkt tot een absoluut minimum. Zo kan de zorgprofessional zijn tijd zoveel mogelijk besteden aan het werk dat hij met passie doet.

inzage-dossier-afspraken.png
Gehandicaptenzorg 1.png

Wat levert het op?

De servicegerichte insteek van Jouw Omgeving geeft steun en draagt bij aan beter begrip van de eigen situatie. Samenwerken wordt eenvoudiger, verloopt soepeler en is completer.

Ons cliëntportaal zorgt voor gelijkwaardigheid en activeert de cliënt en/of verwanten. Beslissingen worden samen genomen. De zorg is transparant: alle betrokkenen zien wat er wordt bijgehouden en kunnen daar zelf invloed op uitoefenen. Tegelijkertijd kan de cliënt kan altijd actief zelf werken aan doelen.

contact.original.png

Probeer het zelf!

Plan een demo en probeer Jouw Omgeving twee weken zelf uit. Wil je eerst meer weten of heb je vragen? Bel met één van onze medewerkers via 088 4500 250 of vul het contactformulier in via onderstaande knop.