Online platform geeft gezinsbehandelaar meer inzicht

Jeannette van Andel

Gezinsbehandelaar bij Reik

Jouw Omgeving zorgt voor extra contactmomenten met jongeren en hun ouders. Dat is goud waard voor de ambulante gezinsbehandeling bij Reik, het noordelijke expertisecentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Jeannette van Andel deelt enthousiast haar ervaringen.

“Als gezinsbehandelaar zet ik het online platform in bij gezinnen waar ik voor IOG* kom, IOG-spoed of Triple P, een positief opvoedingsprogramma. Bij onze doelgroep vraagt Jouw Omgeving een goede introductie. De jongeren hebben vaak geen zin om iets te ‘moeten’ en de ouders zijn soms nog niet zo handig met online communicatie. Maar als ze eenmaal actief zijn op het platform, zijn ze meestal zo verkocht. De jongeren ervaren het echt als hún omgeving, een wereld waar minder drempels zijn om persoonlijke dingen te delen. Ze kiezen hun eigen moment en dat geldt ook voor de ouders; ze hoeven niet te wachten totdat ik weer langskom voor een afspraak.”

Meer inzicht thuissituatie

“Die eigen regie werkt heel motiverend voor het gezin”, vertelt Van Andel. “En voor mij ook, want door de manier waarop ze Jouw Omgeving gebruiken, krijg ik handvatten voor de hulpverlening. Hun online communicatie geeft me meer inzicht in hoe jongeren en ouders adviezen toepassen en waar ze mee worstelen. Soms wordt helder dat ze iets niet goed begrepen hebben, dat ze stappen overslaan of heel snel vervallen in oude patronen. Daar kan ik dan bij het volgende huisbezoek op inspelen, maar het mooie van Jouw Omgeving is dat ik tussendoor alvast online kan reageren. Bijvoorbeeld om een oppepper te geven of om even mee te denken. Mijn indruk is dat veranderingen sneller op gang komen door dat soort extra online contactmomenten. In ieder geval kunnen we ons tijdens de huisbezoeken veel beter bij de kern bepalen.”

Aansluiten leefwereld

Van Andel merkt dat het belangrijk is om heldere afspraken te maken over haar bereikbaarheid. “Als hulpverleners moeten we onszelf begrenzen, want 24/7 online zijn is geen optie. Meteen een goed handvat om met jongeren hun eigen online gedrag te bespreken, want binnen veel gezinnen is het veelvuldig internetten en gamen een issue. Het mooie van Jouw Omgeving is dat jongeren het nuttige met het aangename combineren, want we sluiten met dit concept echt aan op hun leefwereld. En het platform is overal beschikbaar, dus ook als een jongere toch een poosje op een crisisgroep wordt geplaatst om tot rust te komen. Jouw Omgeving is dan een vertrouwde plek waar op afstand ook de ouders de ontwikkelingen kunnen volgen. Kunnen we gemakkelijker één lijn blijven trekken.”

* IOG: intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling