Hulpmiddel bij leven met ADHD

Nelleke van der Waard

Verpleegkundige bij een GGZ-instelling

Bij GGZ-instelling Yulius ‘stuitert’ de Poli ADHD nog volop heen en weer tussen het vertrouwde werksysteem en Jouw Omgeving. Verpleegkundige Nelleke van der Waard is enthousiast over de mogelijkheden van het online platform. “De cliënten ervaren soms nog een drempel om thuis in te loggen en wij moeten zelf ook wennen, maar het mooie is dat we bij elke nieuwe stap ontdekken dat Jouw Omgeving nog veel méér mogelijkheden in zich heeft.”

Nelleke is bijvoorbeeld heel nieuwsgierig naar de recent ontwikkelde medicatie-app. “Het doseren van medicatie bij ADHD vraagt grote zorgvuldigheid. Terugkoppeling over het effect in het dagelijkse leven is daarom heel belangrijk. We krijgen wel een globaal beeld door vraaggesprekken met de ouders en kinderen, maar om echt goed inzicht te krijgen in wat medicijnen door de dag heen doen, is preciezer toetsen belangrijk. Een goede medicatie-app kan daarbij een goed hulpmiddel zijn, dus we zijn heel blij dat Jouw Omgeving ook daarin voorziet.”

In het systeem

“Die voortdurende doorontwikkeling van het product is typerend voor Jouw Omgeving”, heeft Nelleke gemerkt op één van de Gebruikersdagen. “Dat is belangrijk, want juist door onze praktijkervaringen kan het platform worden bijgesteld en uitgebreid. De basis is prachtig; het vraagt alleen wel een andere manier van werken en die moet nog ontstaan. In die fase zitten we nu bij de Poli ADHD. Alle cliënten – op deze locatie zijn dat al meer dan 400 mensen – hebben inmiddels een account, maar het gebruik van Jouw Omgeving zit nog niet bij iedereen in hun ‘systeem’. Thuis inloggen is soms nog een drempel. Toch begint het te komen en over een poosje is het platform hét gangbare kanaal voor contact en informatie.”

Centrale bibliotheek

De bibliotheek is tijdens deze beginfase het meest gebruikte onderdeel van Jouw Omgeving. “Voor onze poli een uitkomst”, vindt Nelleke. “Voorlichting over ADHD is namelijk een belangrijk facet van ons werk en op het platform kunnen we allerlei bruikbare informatie plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan folders, links naar betrouwbare websites, bijsluiters en medicijnverklaringen. Verder plaatsen we geschikte filmpjes die het leuk maken voor kinderen om te ontdekken wat het betekent om ADHD te hebben, of om te gebruiken bij een spreekbeurt. Dankzij Jouw Omgeving hebben gezinnen een goede verzameling informatie over deze stoornis binnen handbereik, op één centrale plek. Bovendien kunnen ouders ook zelf materiaal toevoegen.”

Zelf aan de slag

Een deel van de cliënten die medicatie krijgt voorgeschreven, gaat daarnaast aan de slag met een behandelaar. Steeds vaker gebeurt dat blended, met inzet van hulpmiddelen uit de bibliotheek en online behandelprogramma’s, zoals de oudertraining. Nelleke: “Maar ook de groep die geen aanvullende behandeling krijgt, kan thuis toch gebruikmaken van Jouw Omgeving. Daarmee bieden we een hulpmiddel bij het leven met ADHD, want naast voorlichtingsmateriaal plaatsen we ook tips en oefeningen, bijvoorbeeld om beter te slapen. Bovendien stimuleren wij als poli de gezinnen om thuis actief aan de slag te gaan met werkpunten, zodat ze structuur kunnen aanbrengen en bewust bezig blijven met de ontwikkeling van het kind.”