Straatwijzer neemt jongeren serieus

Sammy Roording

Klinisch Neuropsycholoog bij Karakter

Klinisch neuropsycholoog Sammy Roording van Karakter raakt er steeds meer van overtuigd dat je met jonge cliënten prima een werkrelatie kunt opbouwen via online contact. “Wij zijn gewend dat persoonlijk contact face-to-face is, maar voor jongeren verloopt dat juist via WhatsApp en sociale media. Willen wij hen serieus nemen, dan moeten we aansluiten bij hun communicatievormen.” Ze is daarom heel tevreden met het nieuwe online psycho-educatie programma Straatwijzer, dat Karakter samen met Jouw Omgeving heeft ontwikkeld.

Karakter is een expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Hun cliënten lopen vast in het leven door de combinatie van een licht verstandelijke beperking met bijvoorbeeld autisme, ADHD of depressie. “Veel cliënten die bij ons aankloppen weten allang dat ze een LVB hebben, maar zonder ooit goed te hebben beseft wat de impact daarvan op hun leven is”, vertellen Sammy en haar collega Anne van der Waa (GZ-psycholoog i.o.). “Psycho-educatie voor jongeren en hun ouders is daarom essentieel bij het starten van een succesvolle behandeling. Er bestond nog geen standaard protocol voor deze doelgroep, daarom besloten we dat zelf te ontwikkelen. In een online variant.”

Vragen, luisteren en meedenken

De keuze voor een online programma is ingegeven door de ambitie van Karakter om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. Bovendien verwacht het expertisecentrum dat de zorg door E-health beter bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar wordt. Het online platform Jouw Omgeving is gekozen als basis. “Het team van Jouw Omgeving bleek ook een innovatieve partner bij het ontwikkelen van Straatwijzer. Uniek om zo’n nieuw behandelprogramma samen op te zetten, maar tegelijk een enorme kluif. Wij hadden allerlei ideeën in ons hoofd, maar hoe leg je dat uit en hoe geef je het vorm? De ervaring van Jouw Omgeving met onze doelgroep en hun manier van vragen stellen, luisteren en meedenken heeft geleid tot een veelbelovend programma.”

Vertaalslag jongeren

Het maakproces was dynamisch, om alle betrokken partijen op één lijn te krijgen. Sammy, Anne en collega’s bewaakten de inhoud, evenals een klankbordgroep vanuit het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP). Vanuit Jouw Omgeving vertaalden de scriptschrijver, tekenaar, filmmaker en IT-professionals de ideeën naar een eigentijds, interactief en visueel aantrekkelijk programma. “Geweldig hoe zij zonder beperkingen vooraf ruimte gaven aan onze ideeën”, vindt Anne. “Door hun creatieve en flexibele inzet hebben we het beste eruit gehaald. We zijn heel blij met hun vertaalslag naar de belevingswereld van jongeren. Niet te kinderachtig, maar echt leuk. Het betrekken van cliënten bij het proces bleek ook zinvol, want wij hebben vooraf onderschat hoe snel onze doelgroep zich een weg door zo’n online programma weet te klikken.”

Leuke ontdekkingstocht

Voor Sammy is het gemak waarmee cliënten zich online bewegen een bevestiging dat ze met Straatwijzer op het goede spoor zitten. “Het is al niet fijn voor jongeren dat ze een LVB en een psychiatrische stoornis hebben. Als ze dan ook nog eens in een kamertje van een therapeut moeten aanhoren wat dit allemaal betekent, dan komt dat vaak nauwelijks binnen. We verwachten dat de online aanpak met Straatwijzer beter aanslaat, omdat de informatieve boodschappen ook visueel en met humor zijn verpakt. Via filmpjes en spelletjes belangrijke dingen over jezelf ontdekken is veel aantrekkelijker! Wel verwacht ik dat we duidelijke afspraken moeten maken om cliënten te motiveren thuis zelfstandig met Straatwijzer aan de slag te gaan. We zitten er immers niet naast. Zijn ze eenmaal online, dan heb ik er wel vertrouwen in dat het goed komt.”

Effect meten

Anne en Sammy zijn heel nieuwsgierig of psycho-educatie door de online aanpak goed blijft hangen bij de doelgroep. “Daarom is het zo mooi dat er een effectmeting is ingebouwd in Straatwijzer, zodat we kunnen ontdekken wat de gebruikers er precies van opsteken. Als ze beseffen welke impact een LVB heeft, komt dat hun verdere behandeling namelijk ook ten goede.” Tot slot benoemen de professionals nog een heel functioneel voordeel van het nieuwe programma: “Cliënten en hun ouders kunnen het gewoon thuis doen, in de toekomst mogelijk zelfs al terwijl ze nog op de wachtlijst staan. Ze hoeven daardoor minder vaak naar onze locaties te komen, iets wat voor onze doelgroep zowel financieel als praktisch vaak een hele opgave is. Dus ook op dat vlak nemen we hen serieus met Straatwijzer.”