Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Visie 2012

Toegankelijke oplossingen om veilig en transparant samen te werken aan eigen gezondheid of die van een ander

Na twee jaar voor oa. Alliade (voorheen Reik) en Ambiq pionieren, haakte in 2012 ook het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP) met zeven instellingen aan. De kennis en ervaring uit het zorgveld is altijd het vertrekpunt geweest in de zoektocht naar wat digitaal goed werkt en goed aansluit bij de belevingswereld van cliënten. Daarom maken wij steeds samen met zorgprofessionals een creatieve vertaalslag naar visueel aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke concepten die het dagelijkse leven van cliënten én het werk van professionals verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld uit de samenwerking met zorginstellingen Accare en Karakter veelgebruikte geprotocolleerde online behandelingen en behandelinstrumenten ontstaan.

Momenteel zijn we samen met Karakter aan het onderzoeken hoe we zorgprofessionals betere mogelijkheden kunnen geven om informatie te delen met cliënten en hun verwanten, of binnen complexe (gezins)situaties. We plannen hiervoor op periodieke basis diverse Hulptroepensessies waar ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals kunnen aansluiten.

Wil je ook meedenken over Jouw Omgeving? Meld je aan als deelnemer: Hulptroepen