Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Visie 2010

Samen maken wij Jouw Omgeving: Een persoonlijke aanpak zit in ons DNA

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Jouw Omgeving is geen statisch gegeven. Door veranderende behoeften uit het veld blijft het platform voortdurend in ontwikkeling. Toen we startten lag de focus op (volledige) online behandeling. De afgelopen jaren hebben we een grote slag gemaakt in het faciliteren van blended hulpverlening en de zogenaamde cliëntreis. Cliënten hebben er baat bij te weten hoe hun zorgtraject eruit ziet, wanneer ze afspraken hebben en wat het verloop van hun behandeling is.

Door in de inrichting van het platform de cliëntreis te volgen, dragen we bij aan een betere dienstverlening van de zorginstelling. Het geeft houvast, wekt vertrouwen bij de cliënt en verwanten, en draagt daardoor bij aan de effectiviteit van de behandeling.

Jouw Omgeving heeft zich zo van behandelplatform ontwikkeld tot een allround cliënt-verwantenportaal dat het primaire zorgproces ondersteunt met de juiste inhoud op het juiste moment voor cliënt, verwanten én de zorgprofessional.

Wat is voor jou een goede balans tussen online behandeling/begeleiding en face-to-face contact?