Samengesteld gezin

Intervisiesessie: Samengesteld gezin

Jouw Omgeving biedt de mogelijkheid te worden ingezet voor een grote diversiteit aan zorgvragen. Per (gezins)situatie kan er worden gekozen voor meerdere inrichtingen van rollen en functionaliteiten. Onderstaande voorbeeld is bedoeld als inspiratie hoe een dergelijk casus zou kunnen worden aangepakt. Mocht er behoefte zijn aan verdere ondersteuning bij situaties die je in de praktijk tegenkomt, dan bieden wij hiervoor diverse aanvullende (implementatie)pakketten aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een training Transparant Rapporteren of ondersteuning van onze productexperts. Neem contact op als je dit wilt toevoegen aan het aanbod van je zorginstelling.

Fabian heeft gedragsproblemen

Vader en Moeder hebben na dertien jaar een punt achter hun relatie gezet en zijn drie jaar geleden op redelijk vriendschappelijke wijze uit elkaar gegaan. Ze hebben een zoontje, Fabian (12) die conform de omgangsregeling de even weken bij Moeder en Stiefvader woont en de oneven weken bij Vader en Vriendin. Vader en Vriendin hebben inmiddels een dochter van twee.

Het dagelijkse leven van Fabian is ingrijpend veranderd en hoewel iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat, heeft de scheiding grote emotionele gevolgen voor Fabian. Uit gesprekken met Fabian maakt de psycholoog op dat Fabian de scheiding op hemzelf betrekt en vaak fantaseert dat zijn ouders niet uit elkaar zijn gegaan of weer bij elkaar zullen komen. Doordat Vader en Vriendin druk zijn met de baby, voelt Fabian zich afgewezen en vertoont sterke jaloezie richting Zusje.

Hij heeft vaak sombere gevoelens en uit deze door agressief gedrag, zowel richting Ouders, Zusje en klasgenoten. Hij weigert te communiceren met Vriendin. Volgens hem heeft zij alleen aandacht voor haar eigen kind. Ouders en partners hebben aangegeven hier vanuit het samengestelde gezin aan te willen werken en meldden zich daarom bij de zorginstelling.

Notitie

Personen & Gezinnen

Zorgprofessionals zoeken een manier om de gedragsproblemen aan te pakken vanuit een samenwerking met alle betrokken gezinsleden. Hoe kunnen ze de gebruikersrelaties inrichten en welke functionaliteiten van het platform kunnen het zorgtraject ondersteunen?

Idee

Oplossingen voor een samengesteld gezin

  1. Allereerst wordt het samengestelde gezin opgevoerd in Jouw Omgeving. Hierbij worden Vader, Moeder en Stiefvader gekoppeld aan Fabian (Cliënt) met de rol Ouder. In eerste instantie krijgt Vriendin in overleg met Fabian de rol Externe, zodat ze haar wel kunnen koppelen aan bepaalde doelen in het werkplan, maar zij niet overal automatisch toegang toe krijgt. Op deze manier kan Fabian op zijn eigen tempo zijn relatie met haar verkennen en repareren. Zusje wordt toegevoegd als Contact. Ze heeft dan geen account, maar is wel in beeld binnen de gezinssituatie.
  2. De zorgprofessional kiest ervoor de module Surfen op Emoties voor Fabian te starten. Voor de ouders en partners wordt de module Oudertraining BPTG gestart. Door deze modules leren alle partijen op een constructieve manier om te gaan met hun emoties, de andere gezinsleden en de onderlinge communicatie.