Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

JO als werkgever 2019

Rolgebaseerd werken zonder manager

In 2018 doorliep Jouw Omgeving een coachingstraject om onze bedrijfsstructuur onder de loep te nemen en waar mogelijk te verbeteren. Destijds ervaarden de eigenaren dat ze voor veel werkzaamheden het eindstation waren (voordat het afgerond kon worden, voordat het naar de klant ging, etc.), de vraagbaak hoe iets gedaan moest worden of de besluitnemer voor welke kant iets op moest. Dat voelde niet goed. Enerzijds omdat er te veel werk en druk bij de eigenaren kwam te liggen en anderzijds omdat medewerkers onvoldoende ruimte kregen om hun werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.

We besloten dat het anders moest, zodanig dat we loskwamen van de ‘baas-medewerker’-dynamiek en we de spirit van Jouw Omgeving (samen de schouders eronder, juist door ieders kracht te gebruiken komen we verder) weer meer gingen voelen. In de hoop hiermee de kwaliteit van besluiten te verbeteren, wendbaarder te worden en de creativiteit toe te laten nemen.

In 2019 hebben we daarom de switch gemaakt van een traditionele organisatiestructuur naar de zelfsturing van Holacracy. Holacracy legt de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid bij de medewerkers. Deze aanpak is actiegericht en problemen worden snel en transparant opgelost. Niet de hiërarchie, maar rollen zijn leidend. Innovatieve ideeën of oplossingen verzanden daardoor niet langer in kantoorpolitiek of bureaucratisch gesteggel.

Rollen

Holacracy werkt niet met functies, maar met rollen. Rollen nodigen namelijk uit tot:

  • Het expliciet maken van minimale verwachtingen die collega’s en klanten van je mogen hebben.
  • Het aanmoedigen van ondernemerschap, doordat je de minimale verwachtingen móet en kúnt waarmaken vanuit autonomie en eigenaarschap. Je kunt dus zelf bepalen hoe je je rollen vervult en welke doelen je daarbij wilt najagen.

Belangrijk is dus dat ieder zich realiseert zelf aan zet te zijn. Actie en betrokkenheid komen niet ‘aanwaaien’; iedereen zal er zelf hun acties in moeten nemen. Vraag je bij spanningen af: ‘Wat zou beter kunnen werken? Kan ik de methodieken van Holacracy inzetten om de situatie te verbeteren?’. Als je een nieuwe stap voor ogen hebt – een stap die haalbaar is en van positieve invloed zal zijn op het werk – voel de vrijheid om die stap te nemen en zie wat er daarna gebeurt.

Meer weten over onze werkwijze?

Neem contact op met onze Holacracycoach via holacracy@jouwomgeving.nl.

Lees het boek van bedenker Brian Robertson - Holacracy: de nieuwe manier van werken in een snel veranderende wereld