Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Productontwikkeling 2019

LVB educatie over seksualiteit

Bij Jouw Omgeving begrijpen we dat expertise op verschillende gebieden essentieel is voor het creëren van kwalitatieve zorginhoud en psycho-educatie. Sinds jaar en dag werken we daarom graag samen met zorgprofessionals die de inhoud het beste kennen, terwijl wij als technisch experts ons richten op het leveren van de beste oplossingen en inrichting.

In 2019 maakten we samen met het samenwerkingsverband E-LVB (een samenwerking tussen ASVZ, Ambiq & Reik) een digitale versie van het programma Lief, Lijf en Leven, een lespakket voor kwetsbare jongeren met een licht-verstandelijke beperking over alles wat ze moeten weten over seks.

Tijdens dit proces zijn de video’s opgeknipt en zijn er oefeningen tussen de video’s geplaatst waardoor cliënten direct met de informatie aan de slag kunnen. Het hulpprogramma is beschikbaar in de bibliotheek met hulpmiddelen van Jouw Omgeving. Door de aantrekkelijke vormgeving en de structuur is het programma voor kwetsbare jongeren met een beperking goed te doorlopen en te begrijpen.

Lees meer over Lief, Lijf & Leven of neem contact op met onze accountmanagers voor meer informatie over de inzet binnen jouw zorgorganisatie.