Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Customer Success 2015 (1)

Transparant rapporteren - samen maken wij eHealth transparant

Niet alleen de cliënt, ook de hulpverlener moet wennen aan de nieuwe manier van werken en het inzetten van digitale middelen in de hulpverlening. Het kost tijd om je dit eigen te maken, en ervaring leert dat je pas in de praktijk met cliënten echt ontdekt hoe je online handig te werk gaat. Je moet in het begin écht even wennen.

Eerder schreven we al over transparant rapporteren, wat dit precies inhoudt en hoe je dit aanpakt. Sinds 2015 biedt Jouw Omgeving de online training Transparant Rapporteren aan. Deze keer kijken we naar de impact van transparantie op je werk als hulpverlener. Hoe kun je cliënten laten meerapporteren en wat zijn daarvan de gevolgen?

Het is voor een cliënt helemaal niet nodig dat jij expert bent in techniek. Het samen ontdekken en uitzoeken, en in sommige gevallen je iets laten uitleggen door de cliënt, kan juist heel positief zijn voor de therapeutische relatie. Het versterkt het gevoel van gelijkwaardigheid. Het is alsof je zegt: “Ik weet het ook niet precies, maar we gaan het samen uitzoeken.”

Door transparant rapporteren verschuift de regie meer naar de cliënt zelf. Je moet cliënt en zijn of haar sociale netwerk aansporen om meer betrokken, zelfstandig en pro-actief te zijn. Daardoor verandert ook je eigen rol. De cliënt kan meer aan het roer staan. Het kunnen meelezen en reageren op wat een hulpverlener schrijft, vergroot de gelijkwaardigheid: “We mogen allebei wat schrijven over hoe het met mij gaat”.

De cliënt kan commentaar geven, iets toevoegen, hun eigen perspectief belichten en het soms ook grondig oneens te zijn met de hulpverlener. Online ‘discussies’ die kunnen ontstaan rondom een rapportage kunnen waardevolle gespreksstof opleveren. Bijvoorbeeld doordat je makkelijker over het proces kunt communiceren of omdat je een waardevol inkijkje krijgt in de belevingswereld van de cliënt.

Transparant rapporteren kan de relatie met je cliënt nog meer versterken. De volgende tips kunnen je hierbij helpen:

  • Maak in de rapportage contact met de cliënt. Dit kun je doen door gevoel te benoemen, een meelevende opmerking te maken of iets positiefs te zeggen.
  • Schrijf daadwerkelijk voor je cliënt. Gebruik een persoonlijke toon en geen standaardzinnetjes.
  • Geef online feedback. Benoem het concreet waarneembare gedrag en het effect van dat gedrag. Doseer je feedback.
  • Schrijf informeel, maar respectvol. Denk aan je toon. Iets dat zwart op wit staat, kan voor de lezer anders klinken dan dat je het bedoelde.
  • Gebruik (gedoseerd) emoji's (‘smileys’) om je woorden kracht bij te zetten of juist te verluchtigen.
  • Schrijf geen dingen op die je niet zou (durven) zeggen, en zeg geen dingen die je niet zou (durven) opschrijven. Wees daarin consequent, dat wekt vertrouwen.
  • Een mogelijkheid is om bij feedback of vervelende situaties in de derde persoon (objectief: “hij schold Remy uit”) te schrijven en bij complimenten in de tweede persoon (“Je hebt het uiteindelijk helemaal zelf gedaan, supergoed!”). Zo komt de feedback minder hard aan.

Wil je meer weten over transparant rapporteren of de module beschikbaar maken voor jouw zorgorganisatie? Neem contact op met onze accountmanagers.