Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Customer Success 2015 (1)

Transparant rapporteren - moet dat?!

We nemen je mee terug naar de tijd vóór elektronische cliëntdossiers en online communicatie. Hulpverleners rapporteerden hun bevindingen in vaktaal en deelden deze alleen met collega’s. Het idee dat cliënten ooit hun rapportage zouden willen inzien, was hen volkomen vreemd.

Inmiddels weten we dat transparantie in de gezondheidszorg erg waardevol is geworden. En bovendien kan worden ingezet als essentieel onderdeel van een behandeling of begeleidingstraject. Transparantie biedt voordelen voor zowel zorgverleners als cliënten en hun netwerk. Ten minste, wanneer deze openheid van zaken op de juiste manier wordt aangepakt. Sinds 2015 biedt Jouw Omgeving een online training aan over transparant rapporteren: wat is het wel en wat niet?

Als je werkt met cliënten moet je (meestal) ook rapporteren. Rapporteren doe je om actuele informatie over de cliënt vast te leggen en over te dragen op andere direct bij de cliënt betrokken personen. Dit doe je vooral om te registreren en de voortgang te kunnen monitoren.

Door te rapporteren in een online hulpverleningsplatform ontstaat de mogelijkheid voor cliënten om de rapportages in te zien. Cliënten kunnen zelf inloggen en zo op ieder moment lezen wat er over hen wordt geschreven of zelf een bijdrage leveren. Ook versterkt het de vertrouwensrelatie tussen cliënten en hulpverleners, omdat er geen dingen over cliënten worden gezegd die zij niet weten. Zo krijgt het rapporteren een extra functie.

Wil je meer weten over transparant rapporteren of de module beschikbaar maken voor jouw zorgorganisatie? Neem contact op met onze accountmanagers.