Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Productontwikkeling 2022

Generiek maatwerk

Toen Jouw Omgeving nog een jonge start-up was, bestond een groot deel van ons werk uit maatwerk voor specifieke klanten. Hoewel we op deze manier ontzettend mooie en waardevolle functionaliteit hebben gebouwd, werd het onderhoud van al dat maatwerk, een paar jaar en tientallen klanten verder, lastig om bij te houden. Met kleine bugs en grote rebuilds als gevolg.

De afgelopen jaren hebben we steeds meer gefocust op het maken van generieke functionaliteit, die dankzij slim design toch passend kan worden gemaakt voor de wensen en behoeftes van onze klanten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de flexibele bouwstenen van onze Program Builder, waarmee we zorgpaden en modules bouwen die perfect ingericht kunnen worden op de cliëntreis van een zorgorganisatie. Zo maken we samen inhoud op maat met generieke techniek.

Sinds 2022 ontwikkelen we volgens de triple diamond methodiek. Dit is een proces dat bestaat uit drie fases en ons helpt om op een gestructureerde manier nieuwe ideeën te ontwikkelen en te testen. We bepalen aan de hand van input van onze gebruikers, de expertise van onze medewerkers en trends in de zorg en sectoren waarin we werkzaam zijn, welke ideeën het waard zijn om verder te onderzoeken.

🔬Ontdekken

Wat is het probleem dat we willen oplossen? In deze fase onderzoeken we de behoeften en wensen van onze gebruikers, om zo het probleem te definiëren.

💡 Oplossingen

We onderzoeken verschillende oplossingsrichtingen en maken prototypes. Die testen we met onze gebruikers om te checken of ze daadwerkelijk het probleem oplossen.

🍀 Ontwikkelen & opleveren

We bouwen en releasen onze oplossingen en zorgen ervoor dat ze op een goede manier geïmplementeerd worden. Ook checken we de resultaten: hoe wordt het in de praktijk gebruikt? Waar nodig doen we aanpassingen op basis van deze input.

Ben je benieuwd naar alle ontwikkelingen of wil je een idee indienen? Bekijk dan ons Productboard.