Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Productontwikkeling 2015

Psycho-educatie over LVB

Onlangs publiceerden zorgprofessionals van VG (verstandelijk gehandicapten) Zuidwester Middelharnis en onze klanten Siza en Karakter een gezamenlijk artikel over digitale psycho-educatie over LVB: “De rol van de arts VG”. Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische en/of gedragsproblemen. Mensen met (L)VB geven zelf aan dat informatie en educatie over hun stoornis of beperking en het verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag hen helpt. Deze psycho-educatie gaat veelal over psychiatrische stoornissen, maar minstens net zo belangrijk is het geven van psycho-educatie over de LVB zelf. Uit onderzoek blijkt dat dit zorgt voor minder kans op terugval, betere therapietrouw en kwaliteit van leven, en lagere zorgkosten.

In samenwerking met Karakter ontwikkelde Jouw Omgeving in 2015 het blended psycho-educatieprogramma Straatwijzer, over LVB en bijkomende psychiatrische stoornissen. Het programma is gericht op jongeren van twaalf tot achttien jaar met dergelijke problematiek, en hun ouders. Je doorloopt in Straatwijzer een virtuele straat met daarin negen verschillende huizen waarin met teksten, filmpjes en oefeningen uitleg wordt gegeven over thema’s die kenmerkend zijn voor het hebben van een LVB.

Tijdens de digitalisering besteedden we niet alleen aandacht aan kwalitatieve inhoud. We zorgden ook voor een aantrekkelijke vormgeving, aangevuld met leuke en prikkelende filmpjes, spellen en strips. Het oog wil immers ook wat! Positieve ervaringen uit de praktijk zijn de laagdrempeligheid, de hoge mate van herkenning en cliënten die meer zelfvertrouwen krijgen na het doorlopen van het programma.

Wil je meer weten over de ontwikkeling van psycho-educatie of de inzet van Straatwijzer via ons platform? Neem contact op met onze accountmanagers.