Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

JO als werkgever 2019

Teams op eilanden worden samenwerkende cirkels

Tot 2019 ervaarden de eigenaren van Jouw Omgeving dat ze voor veel werkzaamheden en beslissingen de bottleneck waren. Dat voelde niet goed. Daarom hebben we de switch gemaakt van een traditionele organisatiestructuur naar een vorm van zelfsturing. Dit besturingssysteem legt de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid bij de medewerkers. Deze aanpak is actiegericht en problemen worden snel en transparant opgelost. Niet de hiërarchie, maar rollen zijn leidend. Innovatieve ideeën of oplossingen verzanden daardoor niet langer in kantoorpolitiek of bureaucratisch gesteggel.

Cirkels

Zelfsturing werkt niet met afdelingen, maar met cirkels: een groep rollen met een gemeenschappelijk doel, metrics en strategie. Onze cirkels zijn op dit moment:

General Company Circle

De algemene cirkel waarin verschillende “bedrijfsbrede” rollen samenkomen. Vanuit deze cirkel worden de overkoepelende strategieën en metrics voor het hele bedrijf geformuleerd.

Sales en Marketing

Kennismakingsgesprekken met geïnteresseerden, demo’s geven en nieuwe contracten afsluiten. Pakkende teksten en heldere communicatie. Deze cirkel zorgt dat bestaande én nieuwe klanten op de hoogte zijn van onze mogelijkheden en de daarbij behorende kosten.

Product Development

Het product development team werkt vanuit deze cirkel aan doorontwikkeling en onderhoud van het platform. Ook onderzoeken we welke problemen onze klanten ervaren in blended zorgverlening en het gebruik van Jouw Omgeving, en mogelijke oplossingen daarvoor.

Customer Success

Deze cirkel zorgt voor optimaal gebruik van het platform door klanten en gebruikers. Dit doen we door brede ondersteuning in de vorm van accountmanagement, advies, implementatie en support.

Medewerkers- en organisatieontwikkeling

Kom je werken bij Jouw Omgeving, dan krijg je te maken met de M&O-cirkel. De rollen in deze cirkel zorgen ervoor dat je onbezorgd je werk kunt doen dankzij ondersteuning op allerlei personeelsgebieden. Bovendien levert deze cirkel ook de rollen die ervoor zorgen dat naast onbekommerd werken ook werkplezier voldoende aandacht krijgt.

Meer weten over onze werkwijze?

Neem contact op met onze Holacracycoach via holacracy@jouwomgeving.nl.

Lees het boek van bedenker Brian Robertson - Holacracy: de nieuwe manier van werken in een snel veranderende wereld