Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Integraties 2021

Veilig communiceren via beeldbellen

Met behulp van onze Microsoft Teams-integratie was én is ons platform een belangrijk instrument voor effectieve en efficiënte communicatie tussen verschillende belanghebbenden.

Tijdens de coronaperiode werden in Nederland strenge maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het virus te beperken. De horeca en niet-essentiële winkels sloten hun deuren, waardoor de economie zwaar werd getroffen. Scholen schakelden over op online onderwijs en mensen werd aangemoedigd om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook bij Jouw Omgeving moesten we van de ene op de andere dag wennen aan de nieuwe situatie van thuiswerken, online vergaderen en vertrouwen op het in stand houden van het teamgevoel. Met een klein team van ca. 25 mensen brachten we vóór de lockdowns veel tijd samen door - niet alleen tijdens werktijd, maar ook daar buiten: lunch, borrelen, sportevenementen. De ontstane afstand tot de collega’s werd dus sterk gevoeld.

Ook in de zorg was de impact van de beperkingen groot. Cliënten kregen te maken met beperkte toegang en aanpassingen in de zorgverlening om hun veiligheid en gezondheid te waarborgen. Voor veel mensen was online contact een redding en hierdoor nam de vraag naar online communicatie in de zorg begrijpelijkerwijs exponentieel toe. Vanaf onze begintijd is veilige communicatie tussen gebruikers een van de peilers van Jouw Omgeving geweest. Tijdens corona bleek de kracht van onze mogelijkheden in communicatie.

Terwijl onze medewerkers hun best deden hun werkzaamheden vanuit huis voort te zetten, hebben we een Teams-integratie gemaakt. Hiermee konden cliënten en familieleden via het portaal direct communiceren en belangrijke informatie uitwisselen met elkaar en hun zorgprofessionals. En nog steeds kunnen ze via ons platform vragen stellen, updates over zorgplannen ontvangen en rapportages bespreken. Dit maakt zorg op afstand mogelijk, zeker als laagdrempelig contact tijdens de momenten waarop het erom spant.