Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

JO als werkgever 2019

Samen maken we de eerste 100 dagen bij Jouw Omgeving (tot een succes!)

Tot 2019 ervaarden de eigenaren van Jouw Omgeving dat ze voor veel werkzaamheden en beslissingen de bottle-neck waren. Dat voelde niet goed. Daarom hebben we de switch gemaakt van een traditionele organisatiestructuur naar de zelfsturing van Holacracy. Holacracy legt de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid bij de medewerkers. Deze aanpak is actiegericht en problemen worden snel en transparant opgelost. Niet de hiërarchie, maar rollen zijn leidend. Innovatieve ideeën of oplossingen verzanden daardoor niet langer in kantoorpolitiek of bureaucratisch gesteggel.

Maar hoe leert een nieuwe medewerker deze werkwijze?

De eerste dagen worden gebruikt om kennis te maken met alle collega’s: welke rollen heeft iedereen, waar zijn ze mee bezig en wat vinden ze leuk aan hun werkzaamheden? Als je wat meer gevoel hebt bij wat het betekent een JO-er te zijn, kun je ‘gaan als een Ferrari’. Dit betekent dat je, als je iets ziet waarvan je denkt dat het beter kan, hier zelf actie op kunt ondernemen en zo ons bedrijf stapje voor stapje beter maakt.

We verwachten van onze mensen dat ze vlot hun eigen werk gaan verzamelen, structureren en uitvoeren. We moedigen eigen initiatief aan, maar het blijft natuurlijk mogelijk om collega’s om input of een andere blik te vragen als je dit nodig hebt. Alle rolvervullers zijn vrij om hun werkzaamheden en projecten op hun eigen manier te organiseren en we bieden ook de mogelijkheid hierin ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde software of een cursus Getting Things Done van onze GTD Coach.

Na ongeveer drie maanden bij Jouw Omgeving weten nieuwe JO-ers goed wat hun collega’s verwachten, waar hun eigen verantwoordelijkheden liggen en schakelt de nieuwe medewerker moeiteloos van werkoverleg naar projectadministratie en van roloverleg naar strategiesessie!

Meer weten over onze werkwijze?

Neem contact op met onze Holacracy Coach via holacracy@jouwomgeving.nl of lees meer van onze blogs.