14 november 2014

Accare: "E-health ingezet bij 25% van de behandelingen"

E-health biedt voor Accare grote mogelijkheden om de zorg te verbeteren, lichtere vormen goedkoper aan te bieden en te innoveren. Als onderdeel van het E-KJP is Accare vanaf het begin betrokken geweest bij het gebruik en medeontwikkeling van Jouw Omgeving en heeft hier ondertussen grote stappen mee gezet. Inmiddels wordt door Accare bij een kwart van de behandelingen e-health ingezet.

Accare heeft de afgelopen tijd middels Jouw Omgeving dan ook flink op e-health ingezet:

  • Ons cliëntenportaal is in gebruik genomen. Meer dan 2.000 cliënten hebben ondertussen via dit portaal toegang tot hun eigen gegevens volgens het principe 'open, tenzij'. Accare is hiermee een van de koplopers in Nederland als het gaat om openheid.
  • Het E-KJP heeft verschillende blended behandelprogramma’s in gebruik, die door Jouw Omgeving zijn ontwikkeld. Dit zijn programma's waarin face-to-face contact wordt gecombineerd met interactieve en visuele digitale behandeling, aangesloten op de beleefwereld van de cliënt:
  • Dappere Kat (voor kinderen met een angststoornis)
  • Doepressie (voor jongeren met depressieve klachten)
  • Oudertraining Gedragsproblemen
  • Smaakk! (voor jongeren met een eetstoornis)
  • Plan (een bibliotheek met digitale interventies)

Accare en Jouw Omgeving vinden het logisch dat cliënten bepalen waar en wanneer ze hulp willen en dat wij als hulpverleners dit zo goed, snel en goedkoop mogelijk aanbieden. Aangezien het dossier van de cliënt is, moet de cliënt dat op ieder moment kunnen inzien. E-health is daarbij onmisbaar en beide partijen blijven zich daar zeker voor inzetten.

Bekijk het bericht E-health ingezet bij 25 procent van de behandelingen op de Accare website

E-health ingezet bij 25 procent van de behandelingen