29 april 2014

Behandelaars delen positieve ervaringen met Jouw Omgeving

"Jouw Omgeving is erg makkelijk in gebruik, jongeren kunnen er goed mee uit de voeten."

Onlangs organiseerde zorginstelling Ambiq een klankbordgroep-bijeenkomst voor 20 zorgprofessionals om hun praktijkervaring met Jouw Omgeving te delen.

De behandelaars gaven aan dat Jouw Omgeving enthousiast wordt ontvangen door hun cliënten. Zij waarderen de manier waarop ze pro-actief contact kunnen leggen met hun behandelaar. De chat, het beloningssysteem en het dagboek zijn de meest gebruikte onderdelen. De behandelaars zelf vinden Jouw Omgeving gemakkelijk in gebruik en waarderen de flexibiliteit die het hen biedt.

Inmiddels heeft Ambiq ruim 1500 Jouw Omgeving-gebruikers, waaronder behandelaars, externen en circa 500 cliënten. Deze laatste groep vormt al de helft van het cliëntenbestand van Ambiq. Het komende jaar wordt dit fors uitgebreid, zodat alle cliënten die met Jouw Omgeving aan de slag willen, dit ook kunnen.

In Jouw Omgeving gebruiken we vooral het dagboek erg veel, we gebruiken dit als vervanger van het ‘heen-en-weer-schrift tussen school, dagbehandeling en ouders. Nu kunnen ouders lezen in Jouw Omgeving wat hun kind die dag gedaan heeft, zodat ze daarover makkelijker een gesprekje kunnen aangaan. De kinderen weten namelijk vaak als ze thuis komen niet meer zo goed wat ze hebben gedaan en nu kunnen ouders en docenten dit nalezen!

We gebruiken Jouw Omgeving nu vooral als evaluatiemoment aan het eind van de dag: we gaan dan alle werkpunten langs samen met de jongeren en geven dan de stickers in Jouw Omgeving. […] Vooral de jongere kinderen zijn erg gemotiveerd!

Onze jongeren gebruiken ook veel de chat. Bijvoorbeeld op een moment dat ze anders zouden bellen met ouders, gaan ze nu chatten via Jouw Omgeving met hun ouders.

Wij gebruiken ook veel de vragenlijsten die je zelf kunt maken in Jouw Omgeving. Zo hebben we bijvoorbeeld de ‘wat-gaat-goed-wat-kan-beter-lijst’ omgezet naar een digitale vragenlijst. Nu kunnen we nog beter bijhouden wat een jongere op vorige dagen ook heeft genoemd!

Bij ons wordt het Jouw Omgeving-profiel bij een behandelplanbespreking geprojecteerd op de muur, zodat we van daaruit de doelen en werkpunten gaan evalueren. Zo weet de jongere precies waar het over gaat.