18 juli 2014

McKesson en Jouw Omgeving realiseren cliëntportaal Accare

McKesson Nederland, specialist in het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van EPD- en informatiesystemen voor ziekenhuizen en GGZ-instellingen en Jouw Omgeving, leverancier van een e-Health platform voor innovatieve en effectieve online hulp, hebben in nauwe samenwerking een nieuw cliëntenportaal bij Accare gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een integrale koppeling tussen de eHealth-behandelingen van de Accare-organisatie, ROM van RoQua en het EPD van McKesson.

Afspraakgegevens van de cliënt, gegevens van zorgverleners die een behandelrelatie hebben en het behandelplan worden uit het xmCare EPD opgehaald en in het cliëntportaal getoond. Met deze generieke informatie-uitwisselingstechniek van McKesson, is Jouw Omgeving en daarmee ook andere e-Health- en patiëntportaal-ontwikkelpartijen, in staat eenvoudig gegevens aan te bieden en die op eigen wijze te presenteren en positioneren in hun cliëntenportaal. De veiligheid van uitwisseling wordt gewaarborgd door middel van een 2-factor authenticatie.

Voor McKesson betekent dit de eerste grootschalige integratie met het nieuwe product FactSheet WebService, voor Jouw Omgeving is dit het eerste cliëntportaal op basis van haar online behandelplatform. De vormgeving van het portaal is door Jouw Omgeving volledig op jongeren afgestemd en biedt de mogelijkheid de digitale omgeving naar eigen smaak in te richten. Binnen het portaal kunnen ook de vragenlijsten voor de behandeleffectmeting (ROM) door een cliënt gestart worden. Het begrip ‘cliëntportaal’ krijgt hierdoor meer inhoud voor de cliënt en de transparantie wordt vergroot in een vorm die binnen de sector als uniek getypeerd wordt. Deze oplossing laat goed de onderscheidende kracht zien van verschillende systemen; waar het EPD meer gericht is op registreren, is Jouw Omgeving specifiek gericht op het behandelen van cliënten. Het product FactSheet WebService zorgt voor een optimale uitwisseling tussen beiden.

"Met de FactSheet WebService hebben we een architectuur neergelegd waarbij iedere partij doet waar hij goed in is en ook de privacy en security aspecten op de juiste plaats belegd zijn. Met deze oplossing zijn we in staat om straks gemeenten en samenwerkende zorgpartijen snel te voorzien van passende informatie", aldus John Kuin, informatiemanager Accare.

Bart Heesink, Jouw Omgeving: "We geloven sterk in een open benadering: systemen die via veilige protocollen met elkaar kunnen uitwisselen om het behandelproces voor cliënt en behandelaar zo optimaal in te richten. Ondertussen werken wij verder om het platform aan te sluiten op meer systemen: andere EPD's, ROM-systemen, maar ook systemen van gemeenten en andere ketenpartners."

Jan Wouda, product marketing manager McKesson: "Met deze oplossing heeft McKesson eHealth ‘ontketend’. Deze generieke techniek maakt uitwisseling van specifieke gegevenssets mogelijk met alle oplossingen van partijen in de keten, dus ook het gemeenteportaal, digitaal jeugddossier en regionale zorgportalen."