22 juli 2014

Pilot-studie Doepressie Online door Universiteit Utrecht

Er zijn grote verwachtingen vanuit de overheid en zorgverzekeraars ten aanzien van het werken met E-mental health in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Echter het E-mental health beleid is gebaseerd op positieve resultaten van onderzoek bij volwassenen (Ruwaard, 2013). Het is de vraag of de resultaten van dat onderzoek ook gelden voor kinderen en jongeren. Op de poliklinieken van Triversum en Curium loopt een onderzoek in samenwerking met de Universiteit Utrecht en Yvonne Stikkelbroek.

Het huidige onderzoek zal zich richten op Doepressie Online, ons blended behandelprogramma van depressie bij jongeren van 14 tot 23 jaar. Dit programma is gebaseerd op de face-to-face versie van de evidence-based behandeling Doepressie. In onze blended vorm wordt contact in de praktijk gecombineerd met online behandeling. In het onderzoek zal er onder andere gekeken worden naar de relatie tussen de ernst van de depressie, het programmagebruik en de cliënttevredenheid over het programma.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen leiden tot meer inzicht hoe het blended programma nog effectiever te gebruiken is. Ze bieden bovendien waardevolle inzichten in hoe jongeren gebruik maken van het programma en hoe zij het ervaren. Vanuit onze visie, die we delen met onze ontwikkelpartner E-KJP, moedigen we effectiviteitsonderzoek aan. Op deze manier waarborgen we dat onze programma's evidence-based zijn.

Voor informatie over het lopende onderzoek kan contact worden gezocht met Roy de Vos: rdevos@triversum.nl.