25 juli 2014

Jouw Omgeving groeit verder

Jouw Omgeving heeft de afgelopen drie jaar een grote ontwikkelslag gemaakt. Steeds meer zorginstellingen en praktijken weten ons te vinden. Daarom hebben we ons team uitgebreid. We stellen onze nieuwe mensen graag aan u voor: 

Jasmijn Roelvink en Birk Frankvoort versterken ons team als relatiemanagers. Zij zullen als eerste aanspreekpunt van zorginstellingen fungeren om het proces van aanschaf, inrichting en implementatie van Jouw Omgeving zo eenvoudig mogelijk te maken voor nieuwe deelnemers. Bestaande klanten kunnen rekenen op intensievere begeleiding en ondersteuning.

Jasmijn: "E-health biedt goede oplossingen om de zorg op verschillende vlakken te verbeteren, zowel voor de zorgvrager als de zorgverlener. Dit is de ervaring die ik heb opgedaan in mijn werk als verpleegkundige waar ik diverse mooie e-health ontwikkelingen heb mogen aanschouwen. Na mijn studie Gezondheidswetenschappen heb ik gewerkt als consultant bij CQ procesmanagement, een adviesbureau voor de zorg. Hier kwam sterk naar voren dat alle veranderingen in financiering en wetgeving vragen om manieren om de zorg slimmer in te richten. Jouw Omgeving is zo’n slimme oplossing waar ik met veel enthousiasme aan de slag ga. Ik kijk er naar uit om kennis te mogen maken met de gebruikers van Jouw Omgeving. Samen gaan we Jouw Omgeving tot een landelijk succes maken!"

Birk: "Tijdens mijn studie Gezondheid en Levenswetenschappen realiseerde ik mij twee dingen. 1: De zorg is een fantastisch vakgebied waar op dit moment heel veel leuke innovatieve dingen gebeuren. 2: Ik wil aan deze mooie ontwikkelingen meewerken en mijn enthousiasme hierover met zo veel mogelijk mensen delen! Dit is dan ook precies wat ik sindsdien heb gedaan, eerst als projectmanager bij Science Alliance en later als accountmanager bij KSYOS. Hier heb ik kennis mogen maken met mooie projecten en diensten in de voorgrond van de e-health ontwikkelingen - zeer leerzaam en inspirerend. Ik vind Jouw Omgeving een prachtig platform en ik werk er graag aan mee om zo veel mogelijk mensen hier kennis mee te laten maken. Ik kijk erg uit naar het contact met alle huidige en toekomstige gebruikers. Tot snel!"

Om alle technische ontwikkelingen tijdig en accuraat uit te voeren, werkt sinds juni Jeroen van Leeuwen bij ons. Hij is medeverantwoordelijk voor het uitbouwen van ons platform en vervult ook een belangrijke taak bij het uitvoeren van updates en bugfixes.

Jeroen: "Als ‘creatief programmeur’ ben ik continu op zoek naar innoverende webtechnieken, probeer mij deze eigen te maken om deze uiteindelijk toe te passen in mooie producten. De werkomgeving die Jouw Omgeving biedt en hun kernwaarden innovatie en gebruiksvriendelijkheid passen dan ook uitermate goed bij mij. Ik ben er trots op dat mijn naam onder Jouw Omgeving mag staan;
een platform met een grote toegevoegde waarde voor de zorg.

Om er voor te zorgen dat het hele team zich volledig kan richten op hun werkzaamheden, hebben we sinds 1 juli office manager Kim Timmermans aan boord.

Kim: "Ik werkte de afgelopen jaren als office manager bij ontwerpbureau de Ruimte ontwerpers en assistent producent bij speelfilmproducent KeyFilm. Bij deze laatste was ik intensief betrokken bij vrijwel alle fases van filmproductie: financiering, (pre- en post)productie, marketing, release, financiële afhandeling en royalties rapportage. Ik maak graag deel uit van een team dat iets maakt of doet waar ik enthousiast van wordt en dat heb ik zeker gevonden bij Jouw Omgeving."