15 december 2015

Advies- en Behandelcentrum ASVZ naar 500 accounts op Jouw Omgeving

Samen met vijftig cliënten heeft het Advies- en Behandelcentrum van zorginstelling ASVZ een half jaar lang de mogelijkheden van ons online platform verkend. Deze eerste fase leidde tot zulke positieve ervaringen, dat het centrum nu alle cliënten toegang tot Jouw Omgeving geeft. Om deze flinke opschaling naar ruim vijfhonderd persoonlijke accounts in goede banen te leiden, ondersteunen wij de implementatie met advies en het trainen van hulpverleners.

Het Advies- en Behandelcentrum van ASVZ biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en psychische problematiek. Het centrum wil graag met cliënten samenwerken op basis van partnerschap en hen meer eigen regie geven. Daar kan Jouw Omgeving een waardevolle functie bij vervullen, zo blijkt uit de pilotperiode, omdat het medium de gelijkwaardigheid tussen cliënten en hulpverleners vergroot. Bovendien krijgen cliënten meer inzicht in het verloop van hun behandeltraject.

Effectmeting

Positieve ervaringen die het centrum terugkoppelt, zijn onder meer het grotere vertrouwen in de hulpverlening (online voelt soms ‘veiliger’ dan face-to-face communicatie) en de aansluiting van het platform bij de beleving en leerstijl van cliënten met een licht verstandelijke beperking. Ook de praktische voordelen tellen mee: bij online contact hoeven cliënten niet te reizen. Om de effecten van Jouw Omgeving op de behandeling zorgvuldig vast te stellen, schakelt het Advies- en Behandelcentrum een onderzoeker in. Vanuit Jouw Omgeving werken wij graag aan mee aan onderzoek en effectmetingen, omdat de uitkomsten ons allemaal kunnen helpen het platform nog beter te benutten.

Train de trainers

Het succes van Jouw Omgeving staat of valt met de toepassing in de praktijk. Implementatie gaat daarom niet alleen om techniek, maar vooral om een nieuwe manier van werken. Blended behandelen vraagt immers andere vaardigheden van hulpverleners en biedt bovendien andere mogelijkheden voor cliënten. Het is de uitdaging om daar zo goed mogelijk gebruik van te maken. Bij het (verder) uitrollen van ons concept zorgen wij daarom voor inhoudelijke begeleiding en voor scholing. Bij een grote opschaling – zoals bij ASVZ – werken we met een "train de trainers"-formule.