2 februari 2015

Jouw Omgeving biedt waardevolle oplossing voor gemeenten

"Bij gemeenten komen veel mensen langs met een mooi systeempje. Er is wel behoefte aan een zekere ordening."

Gemeenten onderkennen wel het belang van digitale toepassingen voor zorg, preventie en maatschappelijke ondersteuning, maar voeren nauwelijks beleid op dit gebied. Ze beperken zich meestal tot het stimuleren van initiatieven vanuit de ICT-sector (Bron: Rijksoverheid). Dat is jammer, want de gemeente speelt een belangrijke rol tussen vraag en aanbod in de zorg.

Dankzij onze jarenlange ervaring met e-Health en het implementeren hiervan, adviseren we graag gemeenten over de inzet van digitale toepassingen in de ketenzorg voor zowel ouderen als jongeren en hun gezinnen. We hebben ruime ervaring met het betrekken van alle belanghebbenden bij de begeleiding van een cliënt en kunnen hierbij de gemeente voor een groot deel ontlasten. Op die manier faciliteren we de 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur-aanpak. Door de eigen kracht en het perspectief van de cliënt als uitgangspunt te nemen in ons aanbod scheppen wij de randvoorwaarden voor cliënten om hun gevoel van zelfredzaamheid terug te kunnen vinden met behulp van passende generalistische of specialistische begeleiding.

Bovendien is ons platform goed beveiligd en kan er effectieve en efficiënte zorg worden geleverd. Dankzij de veilige communicatie via het platform houden alle betrokkenen eenvoudig contact en kunnen cliëntdossiers worden bijgehouden, al dan niet via een koppeling met diverse registratiesystemen (bijvoorbeeld RIS).

Bent u benieuwd wat Jouw Omgeving voor uw gemeente kan betekenen?

Neem voor meer informatie contact op met onze relatiemanager:

Birk Frankvoort: bfrankvoort@jouwomgeving.nl
T 088 4500 250