3 maart 2015

Kick off Jouw Omgeving bij de Lichtenvoorde

Deze week is zorginstelling de Lichtenvoorde van start gegaan met de inzet van Jouw Omgeving voor al hun behandelgroepen en cliënten die ondersteuning krijgen van de ambulante jeugdhulpverlening. Naast diverse gemeentes, gedragsdeskundigen en begeleiding was ook het management bij deze startbijeenkomst aanwezig. 

In haar inleiding ging sectormanager Angela Scholten in op het belang van Jouw Omgeving. De jongere krijgt meer de regie over zijn eigen leven en de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Zowel voor zorgorganisaties en voor gemeentes belangrijke onderwerpen. Manager bureau zorgexpertise Angelique Mostermans stond stil bij het begrip blended hulpverlening: "Ouders en gezinnen worden met Jouw Omgeving veel meer betrokken bij de behandeling en jongeren zelf kunnen meelezen wat er over hen geschreven wordt. Dat is transparant! Daardoor krijgen jongeren weer meer vertrouwen in de hulpverlening. En dat is goed!"

De Lichtenvoorde werkt met een systeemgerichte behandeling, dat wil zeggen dat ook het gezin meegenomen wordt in de behandeling. Ook voor gemeentes is het belangrijk te weten dat de jongere, na behandeling, weer naar een veilig thuis kan. Bovendien gebruikt de Lichtenvoorde Jouw Omgeving binnen het volledige primaire zorgproces: van intake tot behandeling en van evaluatie tot nazorg.

Robbert Slotman van Jouw Omgeving liet tenslotte zien hoe het programma eruit ziet en wat er allemaal mee kan: "Met LVB doe je weer mee!". Jongeren kunnen zelf reageren, chatten, filmpjes en foto’s zien en plaatsen. En dat het een andere manier van werken vraagt is ook duidelijk. Als begeleider rapporteer je mét jongeren en niet meer óver jongeren. 

Het was een strakke, enerverende bijeenkomst. In kort tijdsbestek werd duidelijk hoe de Lichtenvoorde met Jouw Omgeving gaat werken en wat de belangen hierbij zijn van cliënt, ouders, zorgaanbieder en gemeentes. Gemeentes reageerden belangstellend en met instemming op de presentaties.

Lees het hele artikel