13 augustus 2015

Ervaringsverhalen over Jouw Omgeving

Vijf jaar samen ontwikkelen met professionals, bestuurders en cliënten: dat is een mijlpaal en daarom hebben wij een serie interviews over het werken met Jouw Omgeving gebundeld in een boekje. Wij vinden het delen van ervaringen belangrijk, daarom kan iedereen die nog geen exemplaar heeft er gratis één bij ons bestellen.

De interviewbundel geeft een inkijkje in het innovatieve ontwikkelproces van Jouw Omgeving en de impact van dit online platform op de hulpverlening. Een revolutie, durven wij te stellen. Want de cliënt daadwerkelijk centraal stellen en meer eigen regie geven, vraagt een omslag in denken en doen. Jouw Omgeving verschaft het platform, de digitale tools en online behandelprogramma’s die aansluiten bij de belevingswereld van cliënten, maar deze middelen hebben pas écht effect als ze zorgvuldig worden geïmplementeerd in een nieuwe manier van werken.

Verken de mogelijkheden

Wij hopen dat ons boekje met ervaringsverhalen een inspiratiebron is voor alle professionals die bereid zijn te vernieuwen en de mogelijkheden van blended hulpverlening (verder) willen verkennen. De geïnterviewde zorgprofessionals, programmamanagers en bestuurders vertellen hoe zij gestalte geven aan de kansen die Jouw Omgeving biedt. Bovendien komen ook cliënten zelf aan het woord, zoals puber Patrick, die het zonder online platform maar een levenloze boel zou vinden. En de familie Kalsbeek, die door Jouw Omgeving beter begrijpt wat er in het hoofd van hun dochter omgaat.

Nieuwsgierig? Bestel het boekje: Stuur een mail met uw contactgegevens naar ervaring@jouwomgeving.nl.

Omdat Jouw Omgeving zich doorontwikkelt en steeds meer gebruikers krijgt, blijven wij cliënten, behandelaars en bestuurders interviewen over hun ervaringen. De nieuwe verhalen verschijnen maandelijks in een nieuwsbrief en op onze website.