4 april 2016

Realistisch inzicht zelfredzaamheid met ZRM-peiler

In hoeverre berust de zelfredzaamheid van cliënten daadwerkelijk op hun eigen kracht en in welke mate is sprake van ondersteuning van hun netwerk en/of professionele hulp? De ZRM-peiler laat de verdeling van deze krachten bij de verschillende levensdomeinen in één oogopslag zien en voorkomt dat mensen met een hulpvraag worden overschat in hun mogelijkheden.

De nieuwe ZRM-peiler is volledig in lijn met de Zelfredzaamheidmatrix die de GGD Amsterdam ontwikkelde, met als bijkomend voordeel een gedetailleerd(er) inzicht in de verdeling van krachten rondom iemands zelfredzaamheid. Jouw Omgeving ontwikkelde de visuele tool samen met de stichting Reik om sneller inzicht te krijgen in eventuele onderliggende problematiek, zoals een licht verstandelijke beperking. De ZRM-peiler is bovendien een transparant en effectief instrument voor screening, rapportage en evaluatie.

Afhankelijkheid in kaart

De ZRM-peiler sluit aan op een behoefte. Wijkteams, zorginstanties en gemeenten kunnen met de visuele methode op een gebruiksvriendelijke manier de Zelfredzaamheidsmatrix bij hulpvragende burgers afnemen, waarbij een realistisch inzicht ontstaat in de situatie. Dat is belangrijk, want hoe groot is bij ogenschijnlijk voldoende zelfredzaamheid de mate van afhankelijkheid van het eigen netwerk of professionele hulp? Mensen met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking kunnen acuut in de problemen komen zodra hun netwerk of professionele ondersteuning wegvalt. Het is essentieel om zo’n blijvende afhankelijkheid goed in beeld te hebben.

Integraal afstemmen

Om te voorkomen dat het thuis en maatschappelijk uit de hand loopt, is integrale afstemming van ondersteuning en/of hulp op alle levensdomeinen van groot belang. De ZRM-peiler maakt dat mogelijk, in één oogopslag zelfs. Ook de resultaten van professionele hulpverlening worden inzichtelijk en zijn bovendien eenvoudig te delen met alle betrokken partijen, bijvoorbeeld in rapportages of evaluaties. Kortom, met de ZRM-peiler is het mogelijk om gespecialiseerde hulp tijdig op- en af te schalen. Het instrument sluit daarmee aan op de transformatie in de zorg, terwijl de mogelijkheden van de cliënt het uitgangspunt blijven.

Nieuwsgierig? Kijk hoe het werkt op www.zrmpeiler.nl

Zelfredzaamheid meten met ZRM-peiler from Jouw Omgeving on Vimeo.