11 mei 2016

Geef Jongeren en ouders regie

regie

In 2016 ervaren ouders en kinderen steeds vaker dat hun zorgvraag en behoefte niet meer centraal staat in de jeugdhulp. Sinds de transitie komen in toenemende mate meldingen binnen over een gebrek aan gezamenlijke besluitvorming, eigen regie en transparantie in de hulpverlening.

De Monitor Transitie Jeugd houdt sinds 2015 signalen en meldingen bij van de effecten die de transitie heeft gehad op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In het eerste kwartaal van 2016 ontvingen zij 109 meldingen over de jeugdhulp aan kinderen en jongeren, hoofdzakelijk tussen de 12 en de 17 jaar oud. De klachten gaan veelal over hetzelfde; er wordt veel zorg verleend op basis van wat beschikbaar is in plaats van wat nodig is. Jongeren en hun ouders willen meer betrokken worden bij de hulpverlening en er is te weinig transparantie in het gehele proces.

Dit soort berichten grijpen ons altijd meteen. Dit is namelijk precies waarom wij ooit met Jouw Omgeving begonnen zijn: om de cliënt meer eigen regie te geven, meer transparantie in het hele proces te bieden en om het samen werken aan een plan en de hulpverlening door alle betrokkenen mogelijk te maken. Hier zijn wij in 2011 mee begonnen met een aantal koplopers; zij keken naar de zorg en dachten dat dit beter kon. Dat we de cliënten en hun ouders deze mogelijkheden konden geven door middel van nieuwe technologie en het internet. Wij vinden het heel jammer om te lezen dat deze zelfde thema’s vijf jaar later nog steeds spelen, dankzij de transitie misschien wel meer dan ooit. 

Het goede nieuwe is dat we in de afgelopen vijf jaar heel veel ervaring hebben opgedaan en dat we ondertussen kunnen zeggen: het werkt! Meer eigen regie, meer transparantie en samen werken met alle betrokken zijn mogelijk wanneer je dit als organisatie echt wilt en wanneer je de juiste tools hiervoor inzet, tools zoals Jouw Omgeving. Gelukkig staan steeds meer organisaties in de jeugdhulp hiervoor open en praten we tegenwoordig met wijkteams, JGT, Jeugdzorg organisaties en gemeentes. 

Meer weten over hoe Jouw Omgeving ingezet kan worden om deze thema’s aan te pakken? Lees ook het ervaringsverhaal van Reik