20 november 2017

ZRM-Krachtenwijzer vernieuwd

ZRM-Krachtenwijzer

Onze digitale ZRM-Krachtenwijzer is vernieuwd! De Krachtenwijzer wordt onder andere door gemeenten ingezet om de zelfredzaamheid van volwassen burgers die een beroep doen op hulp in kaart te brengen. De uitgebreide ZRM-Krachtenwijzer biedt nu ook domeinen voor jeugdige cliënten (ZR-J) en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met en in opdracht van stichting Reik

Inzicht in zelfredzaamheid

De Krachtenwijzer geeft een gedetailleerd inzicht in de mate waarin iemands zelfredzaamheid berust op eigen kracht, op het netwerk en eventueel professionele hulp. Door deze te verdelen over verschillende levensdomeinen wordt inzichtelijk op welke gebieden iemand wel of geen hulp nodig heeft.

In het geval van een jeugdige cliënt is er de mogelijkheid om ook domeinen voor de ouders of verzorgers in te vullen. De ZR-J biedt zo een volledig beeld van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin. De domeinen van de cliënt en de ouder(s)/verzorger(s) zijn voor een behandelaar in één overzicht te bekijken en wijzigen. 


Evaluatietool

Je kunt de Krachtenwijzer op verschillende momenten invullen. Je kunt al deze momenten eenvoudig terugkijken en met elkaar vergelijken. Met het inzicht in dit verloop kan hulp tijdig op- en afgeschaald worden. De Krachtenwijzer kan daarom zowel ingezet worden als screeningstool, maar ook als rapportage- en evaluatietool. 

Kijk hier voor meer informatie over ZRM-Krachtenwijzer of neem contact met ons op.