21 februari 2017

Joods Maatschappelijk Werk en Jouw Omgeving gaan voor groter bereik

JMW Logo.jpg

Joods Maatschappelijk Werk (JMW) is samen met Jouw Omgeving een grootschalig project gestart om de hulpverlening verder af te stemmen op hun doelgroep. Een grote stap hierin is de introductie van blended hulpverlening.

JMW is de landelijke welzijnsorganisatie voor de Joodse gemeenschap. Met ruim 200 medewerkers en circa 165 vrijwilligers biedt zij psychosociale hulpverlening, thuiszorg en organiseert Joodse activiteiten. JMW is gebaseerd in Amsterdam, maar heeft daarnaast ook enkele regionale bureaus. 

Via Myriam Limper, adviseur online hulpverlening, maakte JMW voor het eerst kennis met Jouw Omgeving. Na een vergelijking tussen verschillende partijen koos JMW voor een langdurige samenwerking met Jouw Omgeving om de doelstellingen goed te blijven realiseren.

Blended hulpverlening

Met name in de Mediene (het gebied buiten Amsterdam) is het nodig de hulpverlening verder af te stemmen op de vraag van de cliënten. Een van de mogelijkheden die JMW hierin ziet, is de invoering van blended hulpverlening met Jouw Omgeving.

Het doel van deze nieuwe werkwijze is om de toegang tot hulpverlening voor de huidige en toekomstige doelgroepen te verbeteren en om meer vraaggestuurd te werken. Met behulp van zelfhulpmodules, instrumenten uit de bibliotheek van Jouw Omgeving en in online interactie met hun hulpverlener, kunnen cliënten werken aan persoonlijk doelen.

We kijken ernaar uit JMW te helpen bij het bieden van zorg voor de Joodse gemeenschap in Nederland op een eigentijdse manier!